Grön idrottsförening

Järla orientering och skidor är numera en Grön idrottsförening, utsedd av Riksidrottsförbundet. Vi har fått ett särskilt Diplom, undertecknat av RF:s  ordförande Karin Mattsson Weijber, som sitter på väggen i Järlagården. Diplomet gäller i tre år från januari 2013.

Kriterier för Diplom grön idrottsförening:

  • Vi har utsett en miljö- och klimatansvarig i föreningens styrelse.
  • Vi ska aktivt leva upp till gällande miljölagar.
  • Vi har de  tillstånd (från kommuner och länsstyrelsen) som krävs för att bedriva vår  verksamhet.
  • Vi strävar efter att i alla sammanhang, där det är befogat, väga in den påverkan på miljön och klimatet vår verksamhet innebär, såväl anläggning, arrangemang som transporter.
  • Vid större ny-, om- och tillbyggnader samt större arrangemang gör vi erforderliga miljö- och klimateffektbeskrivningar.
  • Vi tar särskilt upp miljö- och klimatfrågorna i verksamhets- och årsberättelse samt ser till att alla medlemmar ges möjlighet att ta del av informationen.
  • Vi informerar att vi har Diplom Grön idrottsförening med dess kriterier på föreningens hemsida.

Hör gärna av dig till Leif Lundin, miljö- och klimatansvarig i styrelsen, om du har frågor  eller idéer kring detta.