Skidspårinfo

SpårkartaVälkommen till Järlaspåren
Järlaspåren för klassisk åkning är totalt 8 km och består av Ängsspåret 5,7 km och Elljusspåret 2,3 km. Spåret startar och slutar vid Järlagården men det går även att ansluta från Hellasgården. Dessutom finns Skatespåret 1,0 km för fri stil som enbart går på Stengärdet.
Vi ber om hänsyn att inte gå, springa eller åka cykel i skidspåren.

Spårinfo 2021-01-28 torsdag kl. 16.30 temp -1grC

Järla spåren dvs. Ängsspåret 5,7 km, Skatespåret 1km och Elljusspåret 2.3 km

Under dagen har det varit ihållande lätt snöfall och temperaturen ha legat på -1gr C. Snön som kommit har känts fuktig när den kommer ner på den gamla snön.
Preparering av Järlaspåren har pågått kontinuerligt under dagen från 11.30 fram till 16.30.
Elljusspåret har nu fått lite snö så det har gått att bygga upp en spårbädd på det snöpackade underlaget. Men många har åkt där undertiden jag körde så spårkanterna är lösa.
Generellt behöver alla spår frysa till under natten så vi hoppas på en kall natt.
Prepareringen fortsätter under fredagen.

Frivilligt spårbidrag kan Swishas på 1234125522.

Ängsspåret

 

Skatespåret.

 

Järlagården

Spårinfo 2021-01-26 tisdag  kl. 18.30 temp -1grC

 

Järla spåren dvs. Ängsspåret 5,7 km, Skatespåret 1km och Elljusspåret 2.3 km

Efter den lilla snön som föll under måndagen ( 6-7 cm fuktig snö) har spåren preparerats under tisdagen. Skate spåret och Ängsspåret har tryckts ett antal varv under förmiddagen fram till 14.30.
Från 15.00 så har klassiska spår dragits med snösamlare på Elljusspåret och Ängsspåret fram till 18.30.

På Ängsspåret är snön fuktig med fukt även underifrån, spåren är inte bra. Mycket lösa. En del gräs går igenom.
Elljusspåret inte bra. Tunt med snö vissa bitar med grus som går igenom.

Trots att spåren inte är bra så har det varit många som nyttjat spåren under dagen.
En del utrycker sin tacksamhet trots mindre bra spår.

Nu behövs mer snö. Blir det rejält kallt under natten kanske spåren fryser ihop och blir något hårdare till onsdag morgon.
Så kallade Stockholmsskidor rekommenderas.

Spårinfo 2021-01-21 torsdag  kl. 15.00

Järla spåren dvs. Ängsspåret 5,7 km, Skatespåret 1km och Elljusspåret 2.3 km.
Spåren är nu slask vatten och is, är ej åkbara efter onsdagens regn och varma väder +4grC.
Elljusspåret är bara is och är ej ens gångbart utan dubbskor.
Nu behövs först kyla och sedan snö, ett önsketänkande kanske.

Stengärdet från södra sidan

Stengärdet från norra sidan.

Tre stackars turister som hyrt skidor på Hellasgården

Spårinfo 2021-01-19 tisdag kl. 13.00

StengärdetJärla spåren dvs. Ängsspåret 5,7 km, Skatespåret 1km och Elljusspåret 2.3 km

Spåren på ängarna är fortfarande åkbara. Vissa genomslag kan förekomma. Förbindelsevägarna mellan ängarna är isiga. Hoppa över slingan runt badplatsen.

Elljusspåret avrådes att åka. Spårbädden är väldigt isig på delen i skogen och inga spår, delen som går längs ängarna är något bättre.

Nu blir vädret mildare och ingen preparering kommer att utföras förrän vädret slår om till kallare och helst att det kommer mer snö.

Temperaturen på Stengärdet kl 13.00 var i luften +1,3grC  och i snön-0,4grC . Lite tips för den som skall valla.

2021-01-17 söndag kl. 23.00

Järlaspåren dvs. Ängspåret 5,7 km, Skatespåret 1km och Elljusspåret 2.3 km har under kvällen preparerats och på vissa ställen dragits nya vi sidan av det gamla spåret.

Efter det förhållande som råder med relativt lite snö och väldigt många som åkt på spåren under helgen så är spåren ändå åkbara på ängarna. Något sämre på förbindelsevägarna där många har gått och trampat till snön till en hård snö bädd. Svängen runt Badängen kan hoppas över.

Elljusspåret rekommenderas ej för skidåkning även om en del ändå åker där.

Det går att åka från Järlagården ner till Stengärdet. Nu rekommenderas att åka på  så kallade Stockholmsskidor om man har.

Spårinfo 2021-01-16 kl 23.30

Järla spåren dvs. Ängspåret 5,7 km, Skatespåret 1km och Elljusspåret 2.3 km har under kvällen preparerats efter dagens alla skidåker.

Relativt bra spår på ängarna. Något sämre på förbindelsevägarna där många har gått och trampat till snön till en hård snö bädd.

Hoppas på att spåren kommer att frysa ihop under natten så kommer det bli bra spår även under söndagen.

Elljusspåret är mestadels en hårdtrampad snö bädd, har försökt att dra ett spår men det behövs mer snö att jobba med för att få till ett spår. Elljusspåret rekommenderas ej tillsvidare för klassisk åkning möjligen går det att köra skate.

Väldigt många har varit ute och provat på våra spår under lördagen dagen. Roligt!

Spårinfo 2021-01-14 kl 22.30

Ängspåret 5,7 km och Skatespåret 1km har under eftermiddag kväll fram till 22.00 preparerats. Bra spår på ängarna med mycket snö. Något sämre på förbindelsevägarna där många har gått och trampat till snö till en hård snöbädd. Stöp/rännilar på några passager.
Efter som det ännu är rätt lös snö för stavfäste så rekommenderas den större storleken trugor på stavarna.

Lämna er kommentar hur spåren är på Skidspår.se under anläggning Hellasgården.

Ut och åk skidor i helgen men håll avstånd. Tänk på Corona.

Hälsningar

Matts

Spårinfo 2021-01-14

Klartecken att börja preparera skidspår

Stockholms Stads Idrottsförvaltning har nu idag kl. 12.30 lämnat klartecken att vi får påbörja spår preparering.

Jag går ut ca kl. 14.30 och påbörjar preparering och i första hand då på Ängsspåren och ute på ängarna.

Elljusspåret 2,3 km är det mycket regnvatten från tisdagens regnväder som gjort ”rännilar”. Vissa passager är helt snöfria.

Återkommer ikväll med rapport efter spårning.

 

Skidspårs information 2021-01-07

På grund av Corona läget görs ingen spår preparering tillsvidare.

Stockholms Stads Idrottsförvaltning är huvudman för Elljusspåret 2,3 km med anslutningsspår till Hellasgården samt Gula 5:an, grusslingan söder om Ältavägen.

Stockholms Idrottsförvaltningen meddelade följande den 22 dec 2020:

Enligt direktiv från den centrala stadsledningen i Stockholm, SLK, att de folksamlingar som bildas på och runt våra kommande skidspår ej får driftsättas förrän tidigast i slutet av januari 2021. Orsaken till detta är att vi inte kan ur smittskyddssynpunkt anlägga skidspår som drar till sig besökare och renderar resande i staden.

 

Spårinfo tisdag den 2019-02-05 kl. 13.00

Mulet. Temperatur +1o  och regn dis i luften. Snön är blöt.

Ängsspåret och Elljusspåret preparerades under måndag eftermiddag/kväll  klart 20.30 då var det minus grader och snön var torr kallsnö. Rensade sly som hängde över spåret längs Ängsspåret.

Temperaturen steg över nollan runt midnatt och någon cm blötsnö har fallit under morgonen.

Idag kommer inga spår att prepareras efter som det blir bara sämre när snön är så blöt.

Temperaturen kommer åter att falla under noll i kväll och natten kommer att bli kall. Planerar att preparera spåren onsdag förmiddag då det kommer att vara minusgrader hela dagen. Så passa på att åk under onsdagen.

Sedan ser det ut att resten av veckan och över helgen att bli plus grader så nästa spårpreparering får vänta till det blir kallare.

Plogning av Järlagårdens parkering är beställd och planeras att göras under tisdag eftermiddag. Parkeringen är avstängd tills snön är borttagen.

Undvik att springa i elljusspåret och i anslutningsspåret, gäller även vid sidan av skidspåret. Alltså hela spårets bredd. Det finns andra vägar.