Järladubbeln Velamsund

Låt oss göra denna tävling i Velamsund till en varm, glad och minnesvärd orienteringsfest!

Banläggarna har varit aktiva sedan före Corona-tiden men nu får vi äntligen göra tävling av jobbet! Kartan är reviderad under vintern och området bjuder på rejäla orienteringstekniska utmaningar. Området är välbesökt och stigrikt men delar av långdistansen kommer även gå i områden med vildmarkskaraktär (gäller de längre banorna).

I denna PM har vi samlat en del information om arrangemanget. Om du undrar över något, tveka inte att höra av dig till någon av oss.

Väl mött i Velamsund önskar tävlingsledningen,

Per Lembre 0702612112
Leif Lundin 0766285319

Arena och samling

Arenan ligger vackert intill en äppellund, inne i parken vid Velamsunds gård. GPS-koordinater: 59.3464, 18.3238

Om tävlingarna

Lördag. Medeldistans. En startplats, ca 800 meter från arenan.

Söndag. Långdistans. Två startplatser, ca 500 meter från arenan.

Båda dagarna har tävlingsklasser och öppna motionsklasser, inklusive Inskolning och U-klasser. Inga elitklasser.

Program för deltagarna (samma tider båda dagarna)

9.30
Arenan öppnar officiellt. Direktanmälan öppnar.
10.00
Första start
12.00
(ca) Prisutdelningar i klasserna DH10-DH21 varefter klasserna är färdiga
13.00
Sista start
14.00
Beräknad sista målgång

Fullständig tävlingsinformation hittar du i Tävlings-PM på Eventor: Länkar till tävlingarna på Eventor: medeldistans respektive långdistans

Organisation

Det är många funktioner som är viktiga för att orienteringsarrangemang ska bli så bra som möjligt. Varje funktion behöver bemanning både före och under själva tävlingen. Du hittar kontaktuppgifter till huvudansvariga sist i denna PM. Anmäler dig till en funktion gör du via järlas interna bokningssystem, men du kan självklart kontakta funktionsansvarig direkt också. Kan du inte hjälpa till på själva tävlingsdagen så kanske du kan hjälpa till att till exempel stoppa kartor dagarna före?

Service på arenan

Funktionärskaffe och funktionärslunch bjuder vi på

Alla som hjälper till bjuds på kaffe/te och runt lunch så ingår även något från grillen eller matigare från cafeterian.

Bär Järlakläder

Som funktionär ska du bära Järlakläder. Parkerings- och trafikfunktionärer bär reflexvästar som tillhandahålls av Järla, men ta gärna med egen också om du har.

Trevligt bemötande

Självklart arbetar vi för att det ska vara så god stämning som möjligt och försöker hjälpa till med de frågor som tävlande och publik har. Läs gärna igenom tävlings-PM och gå igenom arenakartan dagen före tävlingen. Om du inte kan svara så kan du förstås hänvisa till tävlingsledningen och sekretariatet.

Akuta situationer

Tävlingsärenden: Tävlingsledningen, Per Lembre, 070-2612112
Första hjälpen: Erik Norrman, 0702157954
Nödsituation, akut sjukvård, brand, etc: 112

Trafik och parkering

Begränsade parkeringsmöjligheter så vi uppmanar till samåkning och kollektivtrafik!

Se separat trafik-PM med karta för detaljer.

Kollektivtrafk: Buss från Slussen: 422 till hållplats Kihls gård, 32 minuter. Avstånd hållplats till arenan 2100 meter. Bilburna uppmanas hjälpa liftare, P-vakter kommer att hjälpa till så att det flyter så bra som möjligt.

Parkeringsavgift 30 kronor. Swish gäller, vi kommer att placera ut skyltar.

Funktionärsparkering

Funktionärer parkerar på en angiven plats, infart via Vikingshillsvägen. Notera att vi inte får ha parkerade fordon på arenan och samtliga parkeringsplatser via Velamsundsvägen är dedikerade för tävlande. Ingen trafik mellan funktionärsparkeringen och arenan.

Hålltider funktionärer tävlingsdagen

(Dessa tider är ungefärliga, kontrollera med funktionärsansvarig vad som gäller din funktion)

7.00 Utsättningsgruppen samlas för att sätta ut kontrollerna. Arenagruppen färdigställer det sista (det mesta jobbet förberett torsdag/fredag).
7.30 Serveringsgruppen samlas för att dra igång kaffekokningen (!)
8.30 “Klart för välkomnande”
Serveringen öppnar med morgonkaffe och frukostsmörgås
Arenan färdigställd, skyltar på plats på arenan, trafikskyltning på plats, snitslar till arenan, start och avsnitsling av förbjudna områden färdigställda.
9.30 Tävlingen öppnar officiellt. Speakern hälsar välkomna.
Direktanmälan och Miniknat öppnar.
10.00 Första start
13.00 Sista start
14.00-14.30Beräknad sista målgång. Nedmontering av arenan inleds. Kontroller tas in.
ca 16.00Beräknad avslutning för Järlafunktionärer

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare
Bitr
Per Lembre
Leif Lundin
+46 70 2612112
+46 76 6285319
per.lembre@gmail.com
leifglundin@gmail.com
Arena Ola Henriksson +46 73 3922229 ola.henriksson@mercur.se
Tävlingsadministration Henrik Hagwall +46 70 7303450 henrik.hagwall@gmail.com
Banläggning medel
Banläggning lång
Anna Curtius
Anders Asplund
(Henrik Hellman bitr)
+46 72 5481982
+46 70 5872305
+46 73 9310130
anna.curtius@gmail.com
asplundan@outlook.com
henrik_hellman@hotmail.com
Utsättning Harri Andree +46 72 9725273harri.andree@gmail.com
Priser tbd
Start Gunilla Kreiss
Linda Ruthström
My Heinrup
+46 70 1679016
+46 762461270
+46 736109015
gunilla.kreiss@it.uu.se
lindaruthstrom@gmail.com
my_heinrup@hotmail.com
Servering Eva Hagvall +46708303398ehagwall@gmail.com
Parkering och logistik Tomas Netz +46 704961664netz.tomas@gmail.com
Miniknat Matilda Ahlqvist +46793495333matilda.ahlquist@momsom.se
Första Hjälpen Erik Norrman +46 702157954eriknorrman@hotmail.com