Järladubbeln Nacka-Erstavik

Låt oss göra denna tävling i Nacka-Erstavik till en varm, glad och minnesvärd orienteringsfest!

I denna PM har vi samlat en del information om arrangemanget. Om du undrar över något, tveka inte att höra av dig till någon av oss.

Väl mött i Tenntorp önskar tävlingsledningen,

Per Lembre 0702612112
Leif Lundin 0766285319

Arena och samling

Tenntorp, Nacka. GPS-koordinater: 59.28282, 18.18120

Om tävlingarna

Lördag. Långdistans. Två startplatser.

Söndag. Medeldistans. Två startplatser.

Båda dagarna erbjuder vi elitklasser, tävlingsklasser och öppna motionsklasser, inklusive Inskolning och U-klasser.

Program för deltagarna (samma tider båda dagarna)

9.30
Arenan öppnar officiellt. Direktanmälan och miniknat öppnar.
10.00
Första start
12.00
(ca) Prisutdelningar i klasserna DH10-DH16 varefter klasserna är färdiga
13.00
Sista start
13.30
Miniknat stänger
14.00
Beräknad sista målgång

Fullständig tävlingsinformation hittar du Eventor: Länkar till tävlingarna på Eventor: långdistans respektive medeldistans

Organisation

Det är många funktioner som är viktiga för att orienteringsarrangemang ska bli så bra som möjligt. Varje funktion behöver bemanning både före och under själva tävlingen. Anmäler dig till en funktion gör du här i bokningssystemet, men du kan självklart kontakta funktionsansvarig direkt också. Kan du inte hjälpa till på själva tävlingsdagen så kanske du kan hjälpa till att till exempel stoppa kartor dagarna före?

Service på arenan

Funktionärskaffe och funktionärslunch bjuder vi på

Alla som hjälper till bjuds på kaffe/te och runt lunch så ingår även något från grillen eller matigare från cafeterian.

Bär Järlakläder

Som funktionär ska du bära Järlakläder. Parkerings- och trafikfunktionärer bär reflexvästar som tillhandahålls av Järla, men ta gärna med egen också om du har.

Trevligt bemötande

Självklart arbetar vi för att det ska vara så god stämning som möjligt och försöker hjälpa till med de frågor som tävlande och publik har. Läs gärna igenom tävlings-PM och gå igenom arenakartan dagen före tävlingen. Om du inte kan svara så kan du förstås hänvisa till tävlingsledningen och sekretariatet.

Akuta situationer

Tävlingsärenden: Tävlingsledningen, Per Lembre, 070-2612112
Första hjälpen: Erik Norrman, 0702157954
Nödsituation, akut sjukvård, brand, etc: 112

Trafik och parkering

Kollektivtrafk: SL-buss från Slussen: 401 till hållplats Tenntorp, 16 minuter, tar dig precis intill arenan. Buss 821 (Tyresö centrum – Nacka sjukhus) stannar också i Tenntorp.

Parkeringsavgift 30 kronor. Swish gäller, vi kommer att placera ut skyltar.

Funktionärsparkering

Ingen separat funktionärsparkering.

Hålltider funktionärer tävlingsdagen

(Dessa tider är ungefärliga, kontrollera med funktionärsansvarig vad som gäller din funktion)

7.00 Utsättningsgruppen samlas för att sätta ut kontrollerna. Arenagruppen färdigställer det sista (det mesta jobbet förberett torsdag/fredag).
7.30 Serveringsgruppen samlas för att dra igång kaffekokningen (!)
8.30 “Klart för välkomnande”
Serveringen öppnar med morgonkaffe och frukostsmörgås
Arenan färdigställd, skyltar på plats på arenan, trafikskyltning på plats, snitslar till arenan, start och avsnitsling av förbjudna områden färdigställda.
9.30 Tävlingen öppnar officiellt. Speakern hälsar välkomna.
Direktanmälan och Miniknat öppnar.
10.00 Första start
12.00 Sista start
14.00-14.30Beräknad sista målgång. Kontroller tas in. Under söndagen inleds nu nedmonteringen av arenan.
ca 16.00Beräknad avslutning för Järlafunktionärer