Järlagården

Järlagården
Järlagården – vårt klubbhus
Järlagården är den centrala platsen i Järlas verksamhet och här bedrivs träning de flesta dagar i veckan. Den gemensamma träningen för alla i klubben är på tisdagar med samling kl.18.00. Järlagården ligger i Hästhagen, mitt emellan Sickla och Hellasgården.

Järlagården hyrs ut till allmänheten på de tider då föreningens verksamhet tillåter det, d.v.s. i första hand på dagtid vardagar och på kvällar på helgerna. I den stora samlingssalen finns det plats för cirka 60 sittande personer och det finns ett välutrustat kök så lämpliga användningsområden är fester, födelsedagsmottagningar, dop, namngivningar, bröllop och liknande samt olika uppvaktningar av olika slag och konferenser.

Järlagården byggdes på 40-talet av föreningens medlemmar och den invigdes den 20 juni 1945. Under 2007 har en tillbyggnad skett så att husets yta har ökats med cirka 40 procent. Genom denna tillbyggnad har vi fått nya omklädnings-, dusch, och bastuutrymmen för damer samt ett kontors- och konferensrum. Marken där Järlagården finns ägs av Stockholms stad och ingår i Nackareservatet. Järla Orientering har ett långsiktigt arrendeavtal för marken.

Den fina omgivande terrängen inbjuder till sport- och friluftsaktiviteter och dusch- och bastuutrymmen kan också hyras dagtid.

Under lördagar och söndagar erbjuder vi andra orienteringsföreningar träningsläger med färdiga orienteringsträningspaket.

Kontakta vårt kansli för frågor om uthyrning
e-post