Järla Orienterings Supportrar

Järla Orienterings Supporter

 

Järla Orientering har visionen att kontinuerligt vara en av Sveriges allra bästa orienteringsklubbar för både ungdomar och elit samt att erbjuda bästa möjliga utvecklingsmiljö för unga orienterare.

Föreningen Järla Orienterings Supportrar har som ändamål att stödja och främja Järla Orienterings utveckling samt att stödja enskilda löpare som satsar helhjärtat på att nå den yppersta toppen.

Bli medlem i föreningen eller skänk ett bidrag.

Följande medlemskategorier:

  • Privatperson minst 200:-
  • Privatperson guldmedlem minst 1.000:-
  • Företag minst 1.000:-
  • Företag guldmedlem minst 3.000:-

Betala till Plusgiro 63 11 45-0 eller Bankgiro 362-1562 och ange namn och e-postadress.

Företag som blir guldmedlemmar presenteras här på Järla Orienterings Supportrars sida.

Välkommen som medlem!

 

Gåvor i samband med högtidsdagar och kondoleanser

Om Du vill stödja Järla Orienterings Supportrar i samband med högtidsdagar och kondoleanser gör Du på sätt.

Sätt in pengarna på plusgiro 63 11 45-0 eller Bankgiro 362-1562. Meddela samtidigt kansli@jarla.com namn och adress på den som ska hyllas, eller den avlidnes namn och till vem kondoleansen ska skickas. Därefter sänder vi en gratulation till jubilaren eller kondoleans till den avlidnes familj alternativt begravningsbyrån och berättar från vem gåvan kommer.

Det är särskilt viktigt att du som i en dödsannons hänvisar till möjligheten att i stället för blommor skänka en gåva till Järla Orienterings Supportrar kontaktar oss enligt ovan.  Detta för att vi  skall kunna etablera en kontakt med begravningsbyrån och/eller familjen samt bevaka så att alla givare kommer med på kondoleansen till den avlidnes familj.