Skidspårinfo

Välkommen till Järlaspåren
Järla Orientering och Skidor preparerar Järlaspåren när det finns snö. Järlaspåren för klassisk åkning är totalt 7,9 km och består av Ängsspåret 5,7 km och Järlaspåret / Elljusspåret 2,2 km. Dessutom finns Skatespåret 1,2 km för fri stil. Vi ber om hänsyn att inte gå, cykla eller springa i skidspåren.

Järla preparerar även Gula femman, 5 km och Barnskidspåret 1,3 km, som startar söder om Ältavägen

2023-03-11 Spårinfo

Samtliga spår för klassikskidåkning är under lördag kvällen om dragna med skoter och spåraggregat.

Resultatet får ni själva bedöma i morgon. Kan bli en fin söndag.

(Anslutningsspåret till Brotorp är ej om draget)

Skidspårs information

Nu är det perfekta förhållanden för skidåkning, 20-30 cm nysnö och minusgrader. Samtliga spår är mycket bra.

Följande spår preparerades under onsdagen (klara kl 18.00):

  • ”Nya Elljusspåret” 2.2 km med anslutning till Hellasgården 0,5 km
  • Ängsspåret 5,7 km
  • Skatespåret 1,2 km

Dessa spår preparerades under onsdagskvällen (klara kl 23.00):

Söder om Ältavägen med start söder om Tennisbanorna/Grusplansparkeringen:

  • Grusfemman/Gula femman 5 km
  • Barnskidspåret 1,3 km

Kommentar:

  • Perfekta förhållanden, 20-30 cm nysnö, minusgrader, samtliga spår är mycket bra.
  • OBS! Elljusspåret åks numera motsols/högervarv
  • Använd stora trugor på stavarna för att få stavfäste.

Ut och åk skidor, kan inte bli bättre vinter!

Bild från Elljusspåret.

Bilder från Grusfemman.

Spårinfo 2021-12-05

Säsongen 2021-2022.

Det börjar bli vitt i markerna!

Nu har vi haft ihållande minusgrader mer än en vecka. Tjälen börjar gå ner i marken och det är bra. Snötäcket är endast ca 2 cm i området söder om Järlagården. Tyvärr är det för lite för att kunna börja preparera skidspår. Vi behöver ca 5 cm till och kallgrader för att kunna göra ett försök till preparering ute på ängarna. Vi avvaktar och ser fram mot mer snö.

Nytt för denna säsong är att Järla har fått i uppdrag direkt från Stockholms Stads Idrottsförvaltning att preparera skidspår dels elljusspåret 2,3 km men också Grusfemman/Gulafemman 5 km samt Barn o Nybörjarspåret 1,2 km som ligger söder om Ältavägen. Grusfemman och Barnskidspåret/Nybörjarspåret har tidigare preparerats av Hellasgården.

Vi hoppas och ser fram emot en kall och snörik vinter säsong.

//Spårpatrullen.

Spårinfo 2021-02-15 kl. 19.00 temp -7grC

Järla spåren dvs. Ängsspåret 5,7 km, Skatespåret 1km och Elljusspåret 2.3 km
Spåren är preparerade under måndag eftermiddag/kväll, klart kl. 19:00.
Ängsspåret. Har under helgen hållit ihop förvånansvärt bra efter att många har varit ute i spåren. Inget genomslag eller grus framme. Förekommer en del löv i spåren.
Elljusspåret. Håller förvånansvärt bra även om det inte finns så mycket snö att jobba med. Stora Saxbacken inget problem. Övriga mindre saxbackar är slitna i ytterkanterna och grus/berghäll framme på vissa ställen.
Skatespåret. Helt ok.

Järla kommer att genomföra Skid-KM klassisk stil tisdag kväll 16 feb. mellan 18.30 och 19.30 på elljusspåret. De yngre ungdomarna kommer att åka Ängspåret på den östra slingan efter vägen mot badplatsen.

Frivilligt spårbidrag kan Swishas på 1234125522.

Start o Mål område Järlas Skid-KM

Spåret in mot mål från elljusspåret

Mot mål direkt vänster efter stolpen

Spårinfo 2021-02-13 kl.20.00 temp -4grC

Järla spåren dvs. Ängsspåret 5,7 km, Skatespåret 1km och Elljusspåret 2.3 km

Spåren är preparerade under lördag eftermiddag/kväll, klart kl. 20:00.

Ängsspåret. Har dragits in ny snö från ytterkanterna där det går, så spåret blir förmodligen  bra när det får frysa till under natten. Inget genomslag eller grus framme. Förekommer en del löv i spåren.

Elljusspåret. Håller förvånansvärt bra även om det inte finns så mycket snö att jobba med. Stora Saxbacken kördes det på 10 lass snö i torsdags kväll med hjälp av Harald som sedan fryst ihop ganska bra, så där är det inget problem ännu.  Övriga mindre saxbackar är slitna i ytterkanterna och grus/berghäll framme på vissa ställen.

Skatespåret. Helt ok.

 

Frivilligt spårbidrag kan Swishas på 1234125522.

Stora Saxbacken i torsdags

Spårinfo 2021-02-10 kl. 18.00 temp -6grC

Järla spåren dvs. Ängsspåret 5,7 km, Skatespåret 1km och Elljusspåret 2.3 km

Spåren är preparerade under eftermiddagen, klart kl. 18:00.
Ängsspåret. Inget genomslag eller grus framme. Förekommer en del löv i spåren.
Elljusspåret. Stora Saxbacken är det slitet i ytterkanterna grus framme och förrädiska stenar framme i övre delen. Även de övriga saxbackarna är slitna i ytterkanterna och grus framme.
Skatespåret. Helt ok.

Frivilligt spårbidrag kan Swishas på 1234125522.

Spårinfo 2021-02-08 kl. 17.00 temp -6grC

 

Järla spåren dvs. Ängsspåret 5,7 km, Skatespåret 1km och Elljusspåret 2.3 km

Efter en fantastisk vintersport helg med många skidåkare som nyttjat spåren var det stort behov av spårpreparering. Spåren har ändå klarat sig bra.

Spåren är preparerade under måndagen från kl. 11.00 och klart kl. 17:00. Kan vara lösa från början efter som jag använt snösamlaren och dragit in ny snö i spåren. Inga genomslag eller grus framme på Ängsspåret. Förekommer en del löv i spåren. Elljusspåret i Stora Saxbacken är det slitet i ytterkanterna och en förrädisk sten är framme till höger på krönet. Även de övriga saxbackarna är slitna i ytterkanterna.

Frivilligt spårbidrag kan Swishas på 1234125522.

Spårinfo 2021-02-04 kl18.00 temp -8grC

 

Järla spåren dvs. Ängsspåret 5,7 km, Skatespåret 1km och Elljusspåret 2.3 km

Spåren är preparerade under eftermiddagen klart kl 18:00. Kan vara lösa från början efter som jag använt snösamlaren och dragit in ny snö i spåren. Inga genomslag eller grus framme på Ängsspåret. Förekommer en del löv i spåren.

Elljusspåret i Stora Saxbacken är det slitet i ytterkanterna och en förrädisk sten är framme till höger precis före på krönet. Kan undvikas om man håller vänsterkanten.

Spårinfo 2021-02-02, 03  kl. 00.45 temp -2grC uppklarnande.

 

Järla spåren dvs. Ängsspåret 5,7 km, Skatespåret 1km och Elljusspåret 2.3 km

Efter tisdagens snöfall där det har kommit ca 15 till 20 cm från början fuktig snö runt nollan. Preparering av spåren har pågått under tisdagen från kl. 15.15 fram till onsdag kl. 00.15. kontinuerligt. Fuktig kramsnö är svår hanterlig därför måste snön packas innan man kan dra det med sladd eller spåraggregat. Flera åkare verkar besvikna att det inte fans färdiga spår kl. 18.00. Beklagar detta.

Nu är spåren dragna en sista gång efter kl. 22.00 när den sista åkare lämnade området och jag kan bara  hoppas att spåren fryser till och blir någorlunda hårda onsdag morgon efter en som jag hoppas kall natt. Kan garantera en sak, det är inget grus i spåren ännu.

Läktarservice har dragit klassiska spår på Kärrtorp/Björkhagen 8,5km  under tisdag kvällen.

Hellasgården som själva spårar Grusfemman/Gula femman och Nybörjar/Barnskidspåret 1,3 har inte varit ute på tisdag kvällen och enligt uppgift skall det spårs under onsdagen. Vi får se. Spåren där kommer då bli rätt lösa direkt efter som dom inte kommer att hinna frysa ihop innan åkarna är i spåren.

Nu kan man få ihop 23-24 km spår om man går över vid Söderbysjön från korsningen vid Kvarnängen mot badet Söderbysjön. Manuellt spårat en sträcka på sjön och upp till Kärrtorps elljusspår. Järlaspåren klassiska spår 8km, Hellas Grusfemman 5Km, transport över sjön t/r 3km och Kärrtorp/Björkhagen spåren 8,5 km.

Lycka till.

Frivilligt spårbidrag kan Swishas på 1234125522.

 

Spårinfo 2021-02-02 tisdag kl. 14.30 temp -0,5grC, ymnigt snöfall

 

Järla spåren dvs. Ängsspåret 5,7 km, Skatespåret 1km och Elljusspåret 2.3 km

Efter dagens snöfall där det har kommit ca 5 till 10 cm fuktig snö har jag avvaktat till att temperaturen skall falla till något kallare. Den fuktiga snön är svårare att få till bra spår med. Skall gå ut nu ca 15.30 och testa om det går att  preparera spåren så det kan bli spår att åka på till kl. 18.00.

Just nu snöar det ymnigt.

Frivilligt spårbidrag kan Swishas på 1234125522.