Styrelse och kommittéer

Här presenteras föreningens organisation och vilka som leder föreningens arbete i olika verksamhetsinriktningar. Välkommen att ta kontakt om du vill vara med och påverka! Kanske du har en idé som berör befintlig verksamhet eller som är något helt nytt? 

Ibland uppstår nya vakanser och behov, dvs vi söker någon som vill ta en roll eller engagera sig i en fråga som är viktig för föreningen att driva. Vi samlar vakanser och behov på en egen sida – här

Styrelsen
Michael Ahlquist, ordförande e-post, 070-44 22 331
Erik Mattsson, vice ordförande e-post
Karin Folcke, kassör e-post
Eva Hagwall, ledamot e-post
Per Lembre, ledamot e-post
Kristin Andree, sekreterare e-post
Eric Hansson, ledamot e-post
Ola Henriksson, suppleant e-post

Hela styrelsen nås på styrelsen@jarla.com

Elitkommittén
Erik Mattsson, sammankallande e-post

Ungdomskommittén
Henrik Hagwall, sammankallande, e-post
Åsa Börjesson e-post
Tomas Björelind e-post
Michael Ahlquist e-post
Matilda Ahlquist e-post
Lars Nicander e-post
Tomas Netz e-post
My Heinrup e-post

Hela ungdomskommittén nås på e-post

Motions- och breddkommittén
Hela Motions- och breddkommittén nås på e-post
Jenny Ahlquist, sammankallande e-post
Gunilla Kreiss e-post
Per Lembre e-post
Leif Lundin e-post
Martin Sahlin, e-post

OL-arrangemangskommittén
Leif Lundin, sammankallande e-post
Fredrik Brandhorst, e-post
Ola Henriksson, e-post
Per Lembre e-post
Anna Curtius e-post

Julgranskommittén
Sara Hektor, sammankallande  e-post
Gustav Grandin e-post
Lena Jåfs e-post
Ulf Bråsjö (adjungerad) e-post 
Lars Nicander (adjungerad) e-post

Klädkommittén
Karolin Ohlsson e-post

Järlagårdskommittén
Vakans, sammankallande e-post
Henrik Nyberg e-post

Sicklaloppsgruppen
Martin Sahlin, tävlingsledare, sammankallande, e-post
Erik Mattsson, tävlingsledare, e-post
Jonas Andersson, marknadsföring, e-post
Oscar Björck, banchef, e-post
Linda Ruthström, Lilla Sicklaloppet
Tomas Björelind, arenachef, e-post

Friska Nacka
Ulf Bråsjö, projektledare, e-post

Kartor
Erik Mattsson, OCAD-filer, e-post

Skidspår
Matts Andrée, e-post

Revisor
Erik Wiberg, e-post

Revisorssuppleant
Olle Boström

Valberedning
Anders Asplund, sammankallande e-post
Stina Haraldsson
Anna Forsberg e-post

Soppaschema
Michael Ahlquist, planering e-post
Kansli, avisering och admin e-post

Utsättningsschema
Erik Mattsson e-post