Styrelse och kommittéer

Här presenteras föreningens organisation och vilka som leder föreningens arbete i olika verksamhetsinriktningar. Välkommen att ta kontakt om du vill vara med och påverka! Kanske du har en idé som berör befintlig verksamhet eller som är något helt nytt? 

Ibland uppstår nya vakanser och behov, dvs vi söker någon som vill ta en roll eller engagera sig i en fråga som är viktig för föreningen att driva. Vi samlar vakanser och behov på en egen sida – här

Styrelsen
Michael Ahlquist, ordförande e-post, 070-44 22 331
Erik Mattsson, vice ordförande e-post
Ola Henriksson, sekreterare e-post
Karin Folcke, kassör e-post
Eva Hagwall, ledamot e-post
Tomas Netz, ledamot e-post
Kristin Andree, ledamot e-post
Mattias Millinger, suppleant e-post

Hela styrelsen nås på styrelsen@jarla.com

Elitkommittén
Erik Mattsson, sammankallande e-post

Ungdomskommittén
Henrik Hagwall, sammankallande, e-post
Åsa Börjesson e-post
Tomas Björelind e-post
Michael Ahlquist e-post
Gustaf Ericson e-post
Petra Nicander e-post
Matilda Ahlquist e-post
Lars Nicander e-post
Tomas Netz e-post
My Heinrup e-post
Emma Beijer e-post

Hela ungdomskommittén nås på e-post

Motions- och breddkommittén
Hela Motions- och breddkommittén nås på e-post
Anna Johansson, sammankallande e-post
Gunilla Kreiss e-post
Per Lembre e-post
Leif Lundin e-post
Jenny Ahlquist, e-post

OL-arrangemangskommittén
Leif Lundin, sammankallande e-post
Fredrik Brandhorst, e-post
Ola Henriksson, e-post

Julgranskommittén
Nils Wallhed, sammankallande  e-post
Gustav Grandin e-post
Sara Hektor e-post
Lena Jåfs e-post
Ellinor Nordquist e-post
Johan Gentz e-post
Ulf Bråsjö (adjungerad) e-post 
Lars Nicander (adjungerad) e-post

Klädkommittén
Karolin Ohlsson e-post
Lukas Wallhed e-post

Järlagårdskommittén
Sofia Gerholm, sammankallande e-post
Henrik Nyberg e-post

Stockholms Brantaste
Martin Sahlin, tävlingsledare, e-post

Sicklaloppsgruppen
Michael Ahlquist, tävlingsledare, sammankallande, e-post, 070-44 22 331
Erik Mattsson, tävlingsledare, e-post
Jonas Andersson, marknadsföring, e-post
Oscar Björck, banchef, e-post
Linda Ruthström, Lilla Sicklaloppet
Dan Wester, IT och sekretariat, e-post
Tomas Björelind, arenachef, e-post

Friska Nacka
Ulf Bråsjö, projektledare, e-post

Kartor
Erik Mattsson, OCAD-filer, e-post
Christer Karlsson, Nackareservatets kartkommitté, Nackareservatets kartgrupp, Nacka kartförening, Nacka Värmdö Kartförening  e-post

Skidspår
Matts Andree, e-post

Idrottslyftet
Leif Lundin, e-post

Revisor
Erik Wiberg, e-post

Revisorssuppleant
Olle Boström

Valberedning
Anders Asplund, sammankallande e-post
Per Lembre e-post
Anna Forsberg e-post

Soppaschema
Erik Mattsson e-post

Utsättningsschema
Erik Mattsson e-post