Trafikinfo

Vi uppmanar alla deltagare att ta sig till Sicklaloppet med kollektiva färdmedel, bussar, Saltsjöbanan och Tvärbanan. Allra smidigast är att ta sig till Sicklaloppet per cykel eller till fots.

Begränsade bilparkeringsmöjligheter finns i Sickla Köpkvarter. För deltagare som kommer med bil sker parkering i första hand på parkeringsplatsen ”Nobelberget”, Sickla industriväg 6.
Begränsad framkomlighet för biltrafik kommer att råda i Sickla, Ekudden, Järla Sjö, Sickla Strand, Tallbacken, Nysätra och Hammarby Sjöstad söndag 17 september kl 13.00 – 14.30. Välj om möjligt andra färdvägar.

Bland annat kommer länsväg 260 (Planiavägen mellan Järlaleden och Gillevägen) att vara helt avstängd av polis för fordonstrafik mellan kl 13.07 – 13.30.

I samband med Lilla Sicklaloppet, Sickla gruvlopp och Sicklaloppet 10 km kommer begränsad framkomlighet för biltrafik att råda inom Sickla Köpkvarter mellan kl 09.00 – 15.00.

Förändringar i kollektivtrafiken under Sicklaloppet

Berörda linjer är: 71, 74, 401, 821, 840 samt ersättningstrafik för Tvärbanan.
Linje 71. Förseningar och indragna avgångar-
/hållplatser kan förekomma mellan kl 13.20 – 14.30
Linje 74. Kör ordinarie linjesträckning men smärre förseninger kan förekomma.
Linje 401. Förseningar kan förekomma. Mellan 13.05-13-30 kommer det inte vara möjligt att passera Planiavägen i riktning mot Slussen
Linje 821 och 840 kör ordinarie linjesträckning, men smärre förseningar kan förekomma.