2300 föranmälda till Sicklaloppet – vi erbjuder gratis startplatser till nyanlända i Nacka kommun

sickla-ny-40

Till Sicklaloppet på söndag har vi över 2300 föranmälda. En stor nyhet i år är att Järla tillsammans med Nacka kommun erbjuder gratis start i Sicklaloppet för nyanlända till kommunen för att hjälpa till med integration.

Varje år kommer det ett stort nyanlända till Nacka kommun som ska slussas in i samhället på olika sätt. Sicklaloppet kommer att bidra i det arbetet genom att erbjuda gratis start i Sicklaloppet söndag 18 september.

– Det viktigt att nyanlända snabbt kommer in i samhället på ett bra sätt. Hälsa och fritidsaktiviteter är viktiga delar i det arbetet och nu vill vi hjälpa till med integrationen i Nacka genom att få nyanlända att röra på kroppen för hälsans skull, säger Fredrik Trahn.

Sicklaloppet är inte bara en löpartävling och en stor familjefest. Det är också en manifestation för miljö, hälsa och integration.

  • För hälsa: Sicklaloppet som motionslopp är ett av Nackas största folkhälsoevenemang. Med Sicklaloppet får vi Nackas kommuninnevånare och andra att året runt träna och röra på sig i vår miljö för ett friskare och hälsosammare liv. För många är Sicklaloppet målet med deras träning.
  • För integration: Sicklaloppet driver tillsammans med Nacka kommun ett integrationsprojekt där vi erbjuder gratis träning och start i Sicklaloppet för alla nyanlända till kommunen. På så sätt vill vi bidra till integrationen i vårt lokalsamhälle av nyanlända till Nacka.
  • För miljö: När du springer Sickla gruvlopp bidrar du till rent dricksvatten i utsatta delar av världen. 50 kronor av varje anmälningsavgift skänker vi till välgörenhetsprojektet Vatten åt Alla. Projektet drivs ideellt av anställda hos vår samarbetspartner Atlas Copco och syftet är att förse människor i nöd med rent vatten, exempelvis genom att borra brunnar.

Läs allt om Sicklaloppet på www.sicklaloppet.se