Årsmöte 14 mars kl 16

Påminnelse om årsmöte i Järla Orientering och Skidor söndagen den 14 mars kl 16. 

Kallelse skickades ut per mejl till alla medlemmar den 22 februari:

På grund av smittspridningen sker mötet digitalt. 

Man kan antingen logga in på länken nedan med valfri dator eller smartphone eller ringa på telefon. 

Mötes-id

meet.google.com/fao-jarp-rwm

Telefonnummer

(‪SE)‪+46 8 505 456 17

Pinkod: ‪302 818 492#

Om inget ovanstående alternativ fungerar så kontakta styrelsen (styrelsen@jarla.com).

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari. 

Vi tar även gärna emot nomineringar i kategorierna  Årets kanon samt Årets förebild till Nisse Nilssons minne senast den 28 februari.

Dokument inför årsmötet kommer att finnas tillgängliga här senast den 7 mars: 

(länken är borttagen här, kolla i ditt mejl eller kontakta kansliet för att få länken, den finns även under skyddade dokument.)

Kontakta kansliet om du önskar utskrivna dokument.

Vi påminner samtidigt om inbetalning av årets medlemsavgift senast den 28 februari, vilket är en förutsättning för deltagande som medlem med rösträtt på årsmötet.

 

Välkomna!