Utrustning

Som ny orienterare klarar du dig med kläder som är lätta och som du kan röra dig bekvämt i, T.ex. en lätt träningsoverall. Ett vanligt nybörjafel är att klä på sig för mycket! Så klä dig inte för varmt!Du kan använda vanliga träningsskor under den första tiden eller ännu hellre fotbollsskor med nabbar. Det är viktigt att skorna sitter ordentligt i hälen för att minimera risken för vrickningar.

Orienteringsskor och annan OL-utrustning inhandlas annars på Orienteringsspecialisten på Kungsholms Kyrkoplan 5, tel 654 60 01. På de större tävlingarna som anordnas på helgerna finns oftast sedvanlig sportförsäljning där t.ex. skor kan inhandlas.

För de mindre barnen, inskolningsklass, behövs inte någon kompass i början. Kartpassare, för att hålla rätt på riktning kan vara en bra hjälp så småningom. Järla har en del kartpassare och kompasser för utlåning. Vid aktiv träning/tävling bör en egen kompass inhandlas.

Snart nog vet du vad du behöver. Fråga oss om råd.