Hur blir jag medlem

  1. Fyll i detta ansökningsformuläret nedan.
  2. Betala in medlemsavgiften på Järlas bankgiro 759-0193. Var noga med att ange namn och personnummer vid betalningen och skriv: ”Ny medlem”.
  3. Ett välkomstbrev kommer att skickas till dig med information om klubbens aktiviteter och ditt medlemskap.

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar.Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer om integritetspolicyn så hittar du den här Järla Orienterings Integritetspolicy

Ny medlem

Formulär för ny medlem

  • ååååmmdd-xxxx
  • OBS! E-postadress krävs för att du ska få tillgång till inloggning i Eventor och IdrottOnline.
    För att formuläret skall skickas måste du ha tagit del avJärla Orienterings Policydokument
    Jag godkänner att de personuppgifter jag lämnar i samband med medlemsansökan används enligt Järla Orienterings Integritetspolicy och i Riksidrottsförbundets system IdrottOnline med koppling till Svensk Orienterings centrala IT-system Eventor ,och därmed blir föremål för automatisk databehandling. Valda delar av de uppgifter du lämnar (namn, adress, e-post och telefonnummer) kommer att vara tillgängliga för Järla orienterings medlemmar. Inga uppgifter kommer att säljas, eller utlämnas till tredje part, om du inte uttryckligen tillåter det. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi får behandla dina personuppgifter. Återkallande av samtycke sker genom ifyllnad av ”Återkallande av samtycke” som återfinns på www.rf.se alternativt genom att kontakta kansli@jarla.com.