DM-stafetten 13 sep Inställd

Tyvärr måste vi meddela att vi tvingas ställa in arrangemanget. Tävlingsledningen har fört en dialog med Polisen för att i enlighet med ordningslagen och gällande riktlinjer Corona-anpassa arrangemanget så att det skulle gå att genomföra men vi tvingas nu ge upp. 

Vi har nu en nyritad karta och vi kommer att försöka få till ett arrangemang på den så fort reglerna tillåter det. Järla Orientering önskar alla orienterare lycka till med träningen och med de tävlingar som ändå kan genomföras denna höst.

Tävlingsledningen

Per Lembre