Flera nya personer i styrelsen

Söndag 2 april hölls Järlas årsmöte för verksamhetsåret 2016. Styrelsen redovisade verksamheten för året i verksamhetsberättelsen och det ekonomiska resultatet i bokslutet. Årsmötet gick helt på valberedningens förslag gällande valen och till styrelsen valdes Emil Wipp, Oscar Wiberg och Ola Henriksson in som nya personer i styrelsen. Fredrik Brandhorst omvaldes enhälligt som ordförande.

Styrelsens redovisning av 2016 finns här.

Årsmötet beslutade om en ändring i stadgarna gällande tidpunkt för årsmötet från ”före februari månads utgång” till ”före mars månads utgång” i § 16.

Vid årsmötet gjordes följande val för verksamhetsåret 2017:

Ordförande 1 år:
Fredrik Brandhorst (omval)

Ledamöter 2 år:
Erik Mattsson (omval), Ola Henriksson (nyval) och Emil Wipp (nyval)

Ledamot 1 år:
Oscar Wiberg (nyval) (går in på tidigare vakant plats)

Suppleant 1 år:
Love Alm (omval)
Leif Lundin och Peter Sandström har 1 år kvar på sin mandatperiod i styrelsen.
Revisor 1 år:
Jan-Erik Wiberg (omval)

Revisorssuppleant 1 år:
Olle Boström (nyval)

Valberedning 1 år:
Anders Asplund, ordförande (omval) och Peter Hemmyr (nyval)