Fredrik fick förnyat förtroende

Christian Kollberg, Erik Mattsson, Fredrik Brandhorst, Leif Lundin och Stefan Ljungdahl. Hasse Holmberg och Jan Glevén saknas på bilden.

Christian Kollberg, Erik Mattsson, Fredrik Brandhorst, Leif Lundin och Stefan Ljungdahl. Hasse Holmberg och Jan Glevén saknas på bilden.

På torsdagskvällen hölls årsmöte i Järla och Fredrik Brandhorst fick förnyat förtroende som klubbens ordförande. Jan Glevén och Leif Lundin valdes om för en period av två år och Christian Kollberg omvaldes till suppleant på ett år. I styrelsen ingår också Hasse Holmberg, Erik Mattsson och Stefan Ljungdahl – alla tre har ett år kvar av sin mandattid.

Valberedningen har gjort allt för att hitta en kvinna som ordinarie ledamot i styrelsen, men har ännu inte fått någon att ställa upp. Därmed finns det nu en plats ledig i styrelsen. Det behövs fler kvinnor i  ansvarsfunktioner i Järla!

Gustav Grandin utsågs till årsmötets ordförande. Årsmötet föregicks av träning och utdelning av KM-medaljer. Ett femtontal medlemmar deltog i mötet.