Funktionärsbokningen 2018 har öppnat

Under 2018 ska vi som vanligt arrangera Sicklaloppet i september. I år har vi dessutom följande arrangemang (ansvarig inom parentes):
• Vinterserien (Erik Mattsson) 18/3
• DM, sprint (Gunilla Kreiss) 1/5
• Ungdomsserien kretstävling #1 (Tomas Björelind, Jan Glevén) 3/5
• Stockholms brantaste (Emil Wipp) 26/5

Till dessa arrangemang behövs funktionärer. Efter att du loggat in i funktionärsbokningssystemet kan du anmäla vilket eller vilka arrangemang du vill hjälpa till på. Samtliga medlemmar från tolv år förväntas medverka på minst två arrangemang utöver Sicklaloppet. Så om du vet att du inte kan ett visst datum bör du anmäla dig till ett annat datum så snart du kan. Om du inte kan vara med på själva tävlingsdagen går det oftast också att hjälpa till med förberedelserna.

Funktionärsbokningssystemet finns här:
https://www.jarla.com/intranet/