Järla Orientering är en Utmärkt Förening

Utmärkt Förening

Järla Orientering utsedd till Utmärkt Förening i Nacka

Föreningens styrelse samt de olika kommittéerna har under året arbetat för att bli certifierat som Utmärkt Förening. Syftet med certifieringen är att genomlysa föreningens hela verksamhet samt sätta mål, aktivitet och kontrolldatum för de olika kommittéerna och deras respektive verksamhetsområden. Respektive kommittés verksamhet har också avpassats för att stämma överens med föreningens verksamhetsidé, vision och värdegrund.  Vidare har ett antal policies arbetats fram vad gäller jämställdhet, mobbning, alkohol och droger, skadeförebyggande arbete, ledarutveckling samt ungas deltagande och inflytande. Länk till policies hittar du här.

Att Järla Orientering uppnått certifiering som Utmärkt Förening uppmärksammades i samband med Nacka kommuns föreningsledarträff i helgen och arbetsgruppen fick motta diplom från representanter från Nacka kommun samt SISU Idrottsutbildarna Stockholm.