Kallelse till årsmöte Järla i Orienterings Supportrar

Kallelse                     

Styrelsen för Järla Orienterings Supportrar kallar härmed till årsmöte 2017 måndag den 4 september kl 18:00 på Järlagården. Dagordning enligt bifogade dokument. Meddela gärna om du/ni har för avsikt att delta på årsmötet på mejl: kansli@jarla.com.

Föredragningslista vid årsmöte 2017

Styrelsen         

Järla Orienterings Supportrar