Järladubbeln 2024 – en del av Tiomilaveckan i Stockholm

Terrängexempel Järladubbeln

Intervjuer inför Järladubbeln

April 22: Upptakt med Olle!
April 21: Banläggar-Anna babblar inför Medeln
April 20: Banläggar-Anders babblar inför Långdistansen
April 15: Upptakt med Karro!

Tiomila-veckan i Stockholm

Fredag kväll 26 april – Centrum OK city-sprint med landslags-test på Södermalm
Lördag 27 april – Järla Långdistans, Nacka-Erstavik
Söndag 28 april – Järla Medeldistans, Nacka-Erstavik
Onsdag 1 maj – IFK Lidingö Medeldistans, Lidingö

Olle Boström är tidigare landslagslöpare och tekniktränare för landslaget i Orientering. Möt honom i Studio Järla på Facebook. Vad väntar löparna i Erstavik i helgen? Kan man ”flyta uppe på hällarna?” och vinner den som går närmast strecket?  

Banläggar-Anna babblar
Teknisk medeldistans med mycket riktningsändringar

Järlas medeldistans söndag 28 april går i två olika område. De kortare banorna västerut i Nackareservatet och de längre österut i Erstavik.

-Det blir typiska banor av medeldistanskaraktär med mycket teknisk orientering med riktningsändringar och stor del finorientering. I den stigrikare delen av banan varvas kortare och längre vägvalssträckor. Banorna går i ett av mina egna favoritområden för orientering, säger Anna Curtius banläggaren för medeldistansen.

Vad avgör, är det någon särskild orienteringsförmåga som är extra viktig? 

-Framförhållning och att ha rätt riktning ut från kontrollerna kommer behövas för att prestera på topp. Eftersom banorna löper både genom mer tekniskt utmanande detaljrik terräng och stigrika partier så kommer tempoväxling att vara viktigt.

Det är ju ganska stigrikt står det i PM. Har du något tips för att veta om man är på rätt stig? 

-Var noga med riktningen, använd kompass och passa kartan. Behåll kartkontakten även när det verkar lätt och kan gå fort.

-Njut av den fina skogen så nära storstaden men ändå så vild, fin och historisk, säger Anna Curtius.

Banläggar-Anders babblar
Långdistansen i historisk orienteringsmark

Anders Asplund

Anders går in för skärgårdsterrängen

Järlas långdistans lördag 27 april går genom historisk orienteringsterräng. I exakt samma område avgjordes Sveriges första officiella orienteringstävling 1919. Vi fick ett snack med banläggaren Anders Asplund.

Erstavik är platsen för Järlas tävling som också användes 1919. Och 1969 när Järla arrangerade 50-årsjubileet. Och 2019 när Järla arrangerade 100-årsjubileet i samband med Swedish League-finalen.

-Skillnaden nu mot vår tävling 2019 är att i princip alla klasser kommer att springa i området som användes vid den första orienteringstävlingen 1919. Karaktären skulle jag säga är “skärgårdsterräng” som finns öster om Stockholm, även om den inte är så utpräglad som den kan var ännu längre österut i Stockholm. För de längre banorna finns det för Stockholm stora partier helt stiglöst och med partier av till och med vildmarkskaraktär. För de flesta banor – förutom ungdomsklasserna – är det relativt lite stig- och väglöpning på banorna, säger Anders Asplund.

Hur har du tänkt runt vägvalsfrågorna vid långsträckorna, du är ju en banläggaren som gillar spridning i sidled.

-Det kan vara svårt att tvinga löparna åt sidan i Stockholm, men går om man jobbar. Jag ser det som en viktig uppgift att vårda långdistansens karaktär med långa sträckor där det går. Utvecklingen för den övre eliten går ju mot att köra “på strecket” men tror ingen i de längre klasserna kan köra den metoden på alla sträckor, inte ens i Erstavik, säger Anders. 

Flera av Järlas elitlöpare har provsprungit banorna i ett tidigt skede och kommit med feedback och Olle Boström har varit med som sparring för att lägga elitbanorna. Återkopplingen från de som sprungit på de långa varianterna är att det är fyskiskt och teknisk utmanande. Längst bort mot Saltsjöbaden där de långa banorna vänder går de genom ett litet med starkt kuperat och brutet område som både är tekniskt komplicerat och vägvalsutmananade.

Vad har du för tips till deltagarna?

-För H16 och uppåt: Tänk på att skifta teknik och tempo efter respektive sträckas karaktär. Utvärdera vägvalen. För Ungdomsklasserna: Se upp i de täta stigsystemen. Kan vara svårt även om det på kartan ser lätt ut. Och, när det plötsligt blir tät vegetation, kolla kompassen. Och framför allt, njut av ett väldigt fint område nära storstad med historiens vingslag, säger Anders Asplund.

Upptakt med Karro!

Studio Järla intervjuar på Facebook Järlas landslagslöpare Karolin Ohlsson om hennes hemmaterräng i Erstavik där Järladubbeln kommer att avgöras. Hur relevant är den för Tiomila i Nynäshamn? Och vad kan vi lära av Järlas damlag som tog hem segern i Tiomila just i Nynäshamn 2018? 

Nacka-Erstavik ligger bara ett stenkast från centrala Stockholm. Här finns skog med stor variation: öppna hällar, mossar, fin sandskog och detaljrika sluttningar. Även om det är bitvis mycket stigrikt så finns partier med vildmarkskaraktär kvar. Vi lovar bra och grentypiska banor på alla nivåer. Varmt välkomna!

Järladubbeln – fin orientering nära Stockholm

Arenan Tenntorp ligger med ca 10 minuters busstransport från Slussen. Det är ett känt arena-område för stockholmsorienteraren och det är ingen slump. Gärdet ligger mitt i ett kartområde och medger varierande terräng och teknisk orientering hela vägen in mot mål. 

– Att kunna bjuda in till ett kvalitetsarrangemang i Nacka och Erstavik under Tiomilaveckan känns jätteroligt, säger tävlingsledaren Per Lembre.

Vilken terräng väntar löparna på långdistansen?

Banorna går i ett friluftsområde med ett begränsat antal stigar och vägar. De längre banorna kommer in i större partier med vildmarkskaraktär och endast ett fåtal stigar. Ungdomsbanorna och de enklare öppna banorna går i ett mycket stigrikt område.

Kupering: Området har mestadels måttlig kupering. Delar av banorna nyttjar en större sluttning.

Framkomlighet: Mestadels mycket god framkomlighet och löpbarhet. Grönområden finns endast i mycket begränsad omfattning.

Tekniskt utmanande medeldistans

Banorna går i ett väldigt varierat område med omväxling både i detaljrikedom, sikt och löpbarhet. Ett begränsat antal stigar genomkorsar området. Ungdomsbanorna och de enklare öppna banorna går i ett mycket stigrikt område.

Kupering: Området har svag till måttlig kupering.

Framkomlighet: Mestadels god framkomlighet. Områden med nedsatt framkomlighet och löpbarhet förekommer, både från större mossar men även tätare områden med nedsatt sikt från gammalt brandområde.

Anmälan via Eventor: 

Lördag 27 april – Järla Långdistans
Söndag 28 april – Järla Medeldistans

Terrängbild Järladubbeln Stenen är en av kontrollpunkterna under lördagens långdistans.