Vakanser och resursbehov

Ibland uppstår nya vakanser och behov, dvs vi söker någon som vill ta en roll eller engagera sig i en fråga som är viktig för föreningen att driva. Vi samlar vakanser och behov här.

Sammankallande Järlagårdskommittén – Tänker lite extra på hur Järlagården ser ut, att rätt utrustning finns, möbler, inredning, tar initiativ till städdagar vår och höst.