Vakanser och resursbehov

Ibland uppstår nya vakanser och behov, dvs vi söker någon som vill ta en roll eller engagera sig i en fråga som är viktig för föreningen att driva. Vi samlar vakanser och behov här.

Tävlingsansvarig/projektledare till Sicklaloppet – Sammankallande och ledare för Sicklaloppsgruppen. Planera arbetet, aktiviteter och ansvar utifrån överenskomna målsättningar.  – kontakta Michael Ahlquist, ordforande@jarla.com, 070-4422331