Vakanser och resursbehov

Ibland uppstår nya vakanser och behov, dvs vi söker någon som vill ta en roll eller engagera sig i en fråga som är viktig för föreningen att driva. Vi samlar vakanser och behov här.

Tävlingsansvarig/projektledare till Sicklaloppet – Sammankallande och ledare för Sicklaloppsgruppen. Planera arbetet, aktiviteter och ansvar utifrån överenskomna målsättningar.  – kontakta Michael Ahlquist, ordforande@jarla.com, 070-4422331

Funktionärsansvarig till Sicklaloppet – Samordna behov och tillsättningen av funktionärer till Sicklaloppet. – kontakta Michael Ahlquist, ordforande@jarla.com, 070-4422331

Sekretariatsansvarig till Sicklaloppet – Hantera tävlingsadministrationen. – kontakta Michael Ahlquist, ordforande@jarla.com, 070-4422331

Materialansvarig Julgranskommittén – Inventera och tillse att material som behövs på försäljningsställen finns och är i god kondition. – kontakta Nils Wallhed, nils.wallhed@gmail.com