Kurs – Från orange till violett


Mot Violett nivå! Vi bjuder in till kortkurs baserad på boken Full Koll 2 och tillhörande webbplats, riktad framförallt mot Järlas vuxna medlemmar som vill utvecklas som orienterare. Du behöver vara på minst ungefär orange nivå. Det blir 3 teoripass på torsdagskvällar kl 19.00-20.00: 11/3, 18/3, 25/3, och 3 praktikpass på lördagsförmiddagar med start kl 9.30: 13/3, 20/3, 27/3. Teoripassen genomförs digitalt och praktikpassen är helt utomhhus. Anmäl dig här eller i Facebook-gruppen senast tisdag 9 mars. Kursen är gratis för Järlamedlemmar. Kursbok ingår, och finns att hämta på Järlas Kansli. Om man anmäler sig tidigt och meddelar kansliet senast måndag kan man få boken hemskickad. I samband med träningen den 13 mars har vi även en liten Kick off för vårterminen.