Nacka kommun tackar oss i Järla

Vid decembermötet i kommunens fritidsnämnd godkändes fortsatt ekonomiskt stöd till Friska Nacka och ordförande Gunilla Grudevall-Steen (L) lät anteckna följande för hela nämnden:

”Vi vill från Fritidsnämnden rikta ett stort tack för det fina och fantastiska arbete ni gör med ett Friskare Nacka. Vi ser hur oerhört uppskattat detta blivit av Nackaborna, responsen har varit överväldigande, många är ute och rör på sig och hittar nya platser. Ett roligt sätt att lära sig nytt om Nacka och samtidigt få motion och frisk luft. Och dessutom en trevlig aktivitet som går att genomföra trots Covid.

Återigen ett stort o varmt tack”