Nomineringar till styrelsen tas emot av valberedningen

Hur vill du att Järla ska vara? Aktiviteter för elit, barn, ungdomar, motionärer, vuxna? Orientering och/eller skidor? Vilka ska bestämma? Kvinnor eller män? Unga eller gamla? Hur ska vi finansiera vår verksamhet? Vad ska vi lägga våra pengar på? Hur ska vi använda och driva Järlagården? I Järla är det medlemmarna som bestämmer.

Möjligheterna för dig som enskild medlem att vara med och påverka och bestämma är stor.

Valberedningen i Järla har börjat sitt arbete för att ta fram förslag på personer till 2018 års styrelse. Nu har du möjlighet att själv komma med förslag på namn som du vill ska sitta i styrelsen. Du kan föreslå dig själv eller någon annan som du tycker är bra att föra fram din åsikt på hur vi ska driva och utveckla Järla i framtiden.

Valberedningen tar emot förslag fram till 31 januari.

Vid årsmötet för Järla Orientering i februari ska följande väljas till styrelsen:

* 1 ordförande för 1 år.
* 3 ledamöter för 2 år.
* 1 suppleant för 1 år.

Vidare ska också 1 revisor och 1 revisorssuppleant väljas för 1 år och 3 ledamöter i valberedningen för 1 år.

Järlas styrelse och kommittéer idag: www.jarla.com/klubbinfo/kommitteer

Har du förslag på namn till styrelsen så kontakta valberedningen nedan:

Anders Asplund, valberedningens ordförande: anders.asplund@coor.com
Peter Hemmyr