Rapport från Årsmötet 2021

I söndags genomfördes Järla Orientering och Skidors årsmöte digitalt för första gången. 20 röstberättigade medlemmar deltog vid mötet. Fredrik Trahn valdes till mötesordförande. Styrelsen kunde även för 2020 presentera en omfattande verksamhetsberättelse. Det var framför allt tävlingsverksamheten som påverkades samt den sociala samvaron inne i Järlagården. Tränings- och lägerarrangemang har i stort kunnat genomföras utomhus och har även utökats i brist på ordinarie evenemang. Även förvaltningsberättelsen för räkenskapsåret kunde läggas till handlingarna. Genom minskning av kostnader samtidigt som intäkterna förmåtts att hållas på en relativt bra nivå så går Järla finansiellt starkare in i 2021. 

Medlemsavgifterna för 2022 beslutades att bibehållas på samma nivå. Vuxna 750 kr, Ungdom 350 kr, Familj 1500 kr och Träningsmedlem 500 kr. 

Även den frivilliga tävlingsavgiften är oförändrad på 750 kr per år. 

Efter om- och nyval och efter styrelsens konstituerande möte ser styrelsen ut så här (bild från förra året):

Gunilla Kreiss, ledamot, Ola Henriksson, sekreterare, Erik Mattsson, vice ordförande, Michael Ahlquist, ordförande, Eva Hagwall, ledamot, Tomas Netz, suppleant och Karin Folcke, kassör. På bilden saknas Leif Lundin, ledamot. 

Verksamhetsplanen för 2021 presenterades, vilken omfattar hela verksamheten med alla kommittéer. Här beskrivs vilken verksamhet vi vill bedriva och vilka mål vi har. länk