Rapport från årsmötet 2024

Idag genomfördes föreningens årsmöte i Järlagården. 22 röstberättigade medlemmar närvarade på mötet.

Sara Hektor valdes till mötets ordförande och Ola Henriksson till mötessekreterare.

Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2023 godkändes.

Erik Wibergs revisionsberättelse rekommenderade till årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet, vilket också beviljades.

Medlemsavgifter för 2025 beslutades att justeras enligt:

 • Vuxna, (HD från det år man fyller 26)  – 800 kr (tidigare 750)
 • Ungdom, juniorer och yngre seniorer (t.o.m. det år man fyller 25)  – 400 kr (350)
 • Veteraner 65- (från och med det år man fyller 65)  – 400 kr (Ny)
 • Familj, (föräldrar + barn t.o.m. HD 20 på samma adress)  – 1600 kr (1500)

Förtroendeposterna valdes i enlighet med valberedningens förslag. Per Lembre valdes in som ny ledamot i styrelsen. Tomas Netz avgick som ledamot efter fyra år och avtackades med blommor. 
Stina Haraldsson ersätter Per Lembre i valberedningen.
Se lista med funktionärer

Under övriga frågor avhandlades ett par informationspunkter:

 • Leif Lundin, föreningens representant i föreningsrådet för O-ringen 2027, om att alla viktiga förutsättningar för ett O-ringen i Stockhom 2027 är på plats. Avtal med Stockholms stad är klart. Central plats för evenemanget kommer att vara Frescati-området vid universitetet. Där finns det plats för camping och många andra möjligheter för arrangemanget. Avtal är klart med Djurgårdenförvaltningen. Föreningsrådet är bildat, vi är en av 16 föreningar i rådet och vi har skrivit avtal med Svensk Orientering Event AB om att planera och genomföra O-ringen 2027. Det söks just nu en projektledare och fler nyckelroller kommer att behöva tillsättas. Mer info kommer att följa. 
 • Michael Ahlquist informerade om att styrelsen beslutat att riva och bygga ett nytt förråd. Nuvarande förråd är i mycket dåligt skick. Peter Sandström är projektledare och just nu söks alla nödvändiga tillstånd. Planen är att med ideella krafter riva det befintliga och bygga ett nytt förråd. Materialet kommer att lagras i containrar under byggtiden. Mer info kommer att följa.   

Efter årsmötet konstituerade sig styrelsen enligt:

 • Michael Ahlquist, ordförande, firmatecknare
 • Erik Mattsson, vice ordförande, firmatecknare
 • Karin Folcke, kassör, firmatecknare
 • Kristin Andrée, sekreterare
 • Eva Hagwall, ledamot
 • Eric Hansson, ledamot
 • Per Lembre, ledamot
 • Ola Henriksson, suppleant

Styrelsen nås på styrelsen@jarla.com

Comments

 1. cialis image pill cialis generico cialiscz2022 tadalafil smc

 2. tadalafil sandoz prezzo tadalafil tablet india cialis market share

 3. cialis duration tadalafil online purchase cialis dose diaria