Sicklaloppet skänker 26 000 kr till välgörenhet

Sicklaloppet skänker 26 000 kr till välgörenhetsprojektet Vatten åt Alla. Det är årets anmälningar i Sickla Gruvlopp som gör det möjligt att ge bidraget till Vatten Åt Alla.

– Det känns fantastiskt att Sicklaloppet kan sätta ett sånt avtryck för något så viktigt som hjälp åt människor i nöd som behöver rent dricksvatten. Det är fjärde året vi kan ge ett bidrag och vi vill verkligen fortsätta att göra en insats som betyder något i världen, säger Sicklaloppets tävlingsledare Jonas Andersson.

50 kr av varje anmälningsavgift i Sickla Gruvlopp skänks till Vatten åt Alla som är ideell organisation som drivs av anställda inom Atlas Copco. Organisationens uppgift är att förse människor i utsatta delar av världen med rent dricksvatten exempelvis genom att borra brunnar. Mer än 2 miljoner människor har genom projektet fått tillgång till rent vatten.

Läs mer på sicklaloppet.se
http://www.sicklaloppet.se/2017/12/sickla-gruvlopp-ger-26-000-kr-i-stod-for-rent-dricksvatten/