Träff med 15-16-åringar på Järlagården

Stockholms Orienteringsförbund (StOF) driver ett projekt för att främja sociala kontakter mellan 15-16-åriga orienterare från olika klubbar i Stockholmsområdet. Lördagen den 22 januari arrangerade Järla en träff med 57 deltagare från Stockholmsklubbarna. Dagen inleddes träning på moment- och mini-OL-bana mastområdet och sopplunch utomhus. Efter lunch höll Karolin Ohlsson en mycket uppskattad föreläsning på temat  ”Mentala utmaningar i orientering och erfarenheter från mästerskap och träning”. Föreläsningen har spelats in och kommer att göras tillgänglig för Järlamedlemmar enligt info i separat utskick.

Stort tack till alla ungdomsledare och Karolin Ohlsson för ett lyckat och uppskattat  evenemang!