Ungdomar för ungdomar

På lördagen arrangerade de äldre ungdomarna i grupp 4 ett dagläger för ungdomarna i grupp 1 och 2. På programmet bjöds både träning, lek och grillad korv!

Upprop och genomgång av dagen. 

Lek i form av ”under OL-fars armar” – vilket karttecken, mer känd som ”under hökens vingar”.

Uppvärmning på vägen till Övre Lusse gärde. 

Genomgång av teknikövningen – Rävjakt. 

Hela gänget samlat vid den nyligen färdigställda utrymningstrappan. 

Stort tack till grupp 4 för planering och fint genomförande av träningsdagen!