Valberdningens förslag

Valberedningen föreslår följande till personer till val av styrelse vid årsmötet söndag 21 februari 2016.

Val av 1 ordförande 1 år:
Fredrik Brandhorst

Val av 3 ledamöter på 2 år:
Leif Lundin (omval)
Peter Sandström (omval)
Vakant (valberedningen har ej hittat kvinnlig kandidat och föreslår fortsatt vakant plats)

Val av 1 suppleant på 1 år:
Love Alm (omval)

Val av 1 revisor på 1 år:
Jan-Erik Wiberg (omval)

Val av 1 revisorssuppleant på 1 år:
Ragnar Lindgren (omval)

Mötesordförande:
Ola Henriksson

Michael Refors, Hans Holmberg, Erik Mattsson har 1 år kvar på sin mandatperiod i styrelsen.

 

Valberedningen 2015
Anders Asplund, sammankallande
Axel Mattsson
Fredrik Trahn