Valberedningens förslag till årsmötet

Valberedningen offentliggör härmed förslagen till val vid årsmötet nu på söndag 2 april. Bland annat föreslås Ola Henriksson, Emil Wipp och Oscar Wiberg som nya i styrelsen och Erik Mattsson för omval. Till ordförande föreslås Fredrik Brandhorst. Olle Boström och Peter Hemmyr föreslås som nya personer som revisorssuppleant och ledamot i valberedningen.

Valberedningen har under året arbetat intensivt med att få in kvinnor i styrelsen utan att lyckas. Kvinnor i alla Järlas grupper har tillfrågats, elit, motionärer, nybörjare, föräldrar, unga och äldre, dock utan att någon har velat kandidera till styrelsen.

Däremot föreslår valberedningen att man väljer in en person på den platsen som varit vakant i flera år.

Valberedningens förslag till årsmötet 2 april 2017:

Ordförande 1 år:
Fredrik Brandhorst (omval)

Ledamöter 2 år:
Erik Mattsson (omval) Ola Henriksson (nyval) Emil Wipp (nyval)

Ledamot 1 år:
Oscar Wiberg (nyval) (går in på tidigare vakant plats)

Suppleant 1 år:
Love Alm (omval)

Leif Lundin och Peter Sandström har 1 år kvar på sin mandatperiod

Revisor 1 år:
Jan-Erik Wiberg (omval)

Revisorssuppleant 1 år:
Olle Boström (nyval)

Valberedning 1 år:
Anders Asplund, ordförande (omval)
Peter Hemmyr (nyval)

Valberedningen 28 mars 2017
Anders Asplund
Fredrik Trahn
Axel Mattsson