Valberedningens förslag till årsmötet

Valberedningen har följande förslag till Järlas årsmöte söndag 18 februari 2018:

Ordförande 1 år:
Fredrik Brandhorst (omval)

Ledamöter 2 år:
Leif Lundin (omval) Oscar Wiberg (omval) Gunilla Kreiss (nyval)

Suppleant 1 år:
Stina Haraldsson (nyval)

Erik Mattsson, Ola Henriksson och Emil Wipp har 1 år kvar på sin mandatperiod

Revisor 1 år:
Jan-Erik Wiberg (omval)

Revisorssuppleant 1 år:
Olle Boström (omval)

 

Valberedningen
Anders Asplund och Peter Hemmyr