Valberedningens förslag till ny styrelse

Valberedningen har följande förslag till Järla Orienterings årsmöte 8 mars 2020.

Ordförande:
Michael Ahlquist, nyval (1 år).

Ledamöter:
Gunilla Kreiss, omval (2 år)
Leif Lundin, omval (2 år)
Eva Hagwall, omval (2 år)
Thomas Netz, fyllnadsval, (1 år)

Suppleant:
Karin Folcke, nyval (1 år)

Ola Henriksson och Erik Mattsson har ett år kvar på sin mandatperiod i styrelsen. Fredrik Brandhorst avsäger sig omval som ordförande och Stina Haraldsson avsäger sig omval som suppleant.

Revisor:
Jan-Erik Wiberg, omval (1 år)

Revisorssuppleant:
Olle Boström, omval (1 år)

 

//Valberedningen
Anders Asplund, ordförande
Peter Hemmyr
Anna Forsberg