Styrelse och kommittéer

Styrelsen
Michael Ahlquist, ordförande e-post, 070-44 22 331
Erik Mattsson, vice ordförande e-post
Ola Henriksson, sekreterare e-post
Leif Lundin, kassör e-post
Tomas Netz, ledamot e-post
Eva Hagwall, ledamot e-post
Gunilla Kreiss, ledamot e-post
Karin Folcke, suppleant e-post

Hela styrelsen nås på styrelse@jarla.com

Elitkommittén
Erik Mattsson, sammankallande e-post
Mathias Hall e-post
David Bejbom
Leif Mattsson e-post

Ungdomskommittén
Åsa Börjesson, sammankallande e-post
Johanna Sundström e-post
Tomas Björelind e-post
Michael Ahlquist e-post
Gustaf Ericson e-post
Henrik Hagwall e-post
Petra Nicander e-post
Matilda Ahlquist e-post
Lars Nicander e-post

Motions- och breddkommittén
Gunilla Kreiss, sammankallande e-post
Per Lembre, e-post
Anna Johansson, e-post

Julgranskommittén
Gustav Grandin, sammankallande e-post
Sara Hektor e-post
Lena Jåfs e-post
Ellinor Nordquist e-post
Nils Wallhed e-post
Johan Gentz e-post
Ulf Bråsjö (adjungerad) e-post 
Lars Nicander (adjungerad) e-post

Klädkommittén
Karolin Ohlsson e-post

Järlagårdskommittén
Sofia Gerholm, sammankallande e-post
Henrik Nyberg e-post

Stockholms Brantaste
Martin Sahlin, tävlingsledare, e-post

Sicklaloppsgruppen
Veronica Hagström, projektledare, tävlingsansvarig, sammankallande, e-post
Jonas Andersson, marknadsföring, e-post
Peter Wipp, banchef, e-post
Åsa Börjesson, Lilla Sicklaloppet e-post
Anders Wetterling, Sickla gruvlopp e-post
Dan Wester, IT och sekretariat, e-post
Tomas Björelind, arenachef, e-post

Friska Nacka
Ulf Bråsjö, projektledare, e-post

Kartor
Erik Mattsson, OCAD-filer, e-post
Christer Karlsson, Nackareservatets kartkommitté, Nackareservatets kartgrupp, Nacka kartförening, Nacka Värmdö Kartförening  e-post

Skidspår
Matts Andree, e-post

Idrottslyftet
Leif Lundin, e-post

Medlemsregister, idrottonline
Leif Lundin, e-post

Revisor
Jan-Erik Wiberg, e-post

Revisorssuppleant
Olle Boström

Valberedning
Anders Asplund, sammankallande e-post
Per Lembre e-post
Anna Forsberg e-post

Soppaschema
Erik Mattsson e-post

Utsättningsschema
Erik Mattsson e-post