Styrelse och kommittéer

Styrelsen
Fredrik Brandhorst, ordförande e-post, 070-542 89 76
Erik Mattsson, vice ordförande e-post
Ola Henriksson, sekreterare e-post
Leif Lundin, kassör e-post
Sara Sjökvist, ledamot
Eva Hagwall, ledamot
Gunilla Kreiss, ledamot e-post
Stina Haraldsson, suppleant e-post

Elitkommittén
Erik Mattsson, sammankallande e-post
Mathias Hall e-post
David Bejbom
Leif Mattsson e-post

Ungdomskommittén
Michael Ahlquist, sammankallande e-post
Johanna Sundström e-post
Tomas Björelind e-post
Åsa Börjesson e-post

Motions- och breddkommittén
Gunilla Kreiss, sammankallande e-post
Per Lembre, e-post
Anna Johansson, e-post
Kristin Andrée

Julgranskommittén
Gustav Grandin, sammankallande e-post
Sara Hektor e-post
Lena Jåfs e-post
Ellinor Nordquist e-post
Nils Wallhed
Johan Gentz
Ulf Bråsjö (adjungerad) e-post 
Lars Nicander (adjungerad) e-post

Klädkommittén
Karolin Ohlsson

Järlagården
Peter Sandström, sammankallande e-post
Anders Hall e-post

Stockholms Brantaste
Martin Sahlin, tävlingsledare, e-post

Sicklaloppsgruppen
Carina Lidforss, projektledare, tävlingsansvarig, sammankallande, e-post
Jonas Andersson, marknadsföring, e-post
Peter Wipp, banchef, e-post
Åsa Börjesson, Lilla Sicklaloppet
Anders Wetterling, Sickla gruvlopp
Dan Wester, IT och sekretariat, e-post
Tomas Björelind, arenachef, e-post

Kartor
Erik Mattsson, OCAD-filer, e-post
Christer Karlsson, Nackareservatets kartkommitté, Nackareservatets kartgrupp, Nacka kartförening, Nacka Värmdö Kartförening,  e-post

Skidspår
Matts Andree, e-post

Material
Jan-Olov Norén, e-post

Idrottslyftet
Leif Lundin, e-post

Medlemsregister
Leif Lundin, e-post

Revisor
Jan-Erik Wiberg, e-post

Revisorssuppleant
Olle Boström, e-post

Valberedning
Anders Asplund, sammankallande e-post
Peter Hemmyr, e-post
Anna Forsberg

Soppaschema
e-post