25-mannalagen med information – fredag 17.00

25-manna

Så här ser 25-mannalagen ut för tillfället. Håll koll via Eventor för eventuella ändringar.

Aktuella lag; 25-mannalagen via Eventor

Lagledare för de respektive lagen är:
Lag1: Hasse Holmberg, Emma Klingenberg
Lag2: Peter Sandström, Anders Asplund
Lag3: Helene Mattsson
Alla som inte är med i ett lag är reserver. Ska du som reserv ut på tävlingen, ta gärna med dig kläder så du är redo att hoppa in!

Eventuella återbud lämnas till:
Lag 1: Axel Mattsson (070-346 10 82)
Lag 2 och 3: Johanna Sundström (070-556 94 82) och Kristin Andree (073-693.73 82)

ALLA löpare ska läsa igenom PM
På Eventor hittar ni mer information som är bra att kolla igenom inför lördagen.
Några viktiga detaljer inför.

– Alla löpare ansvarar för att komma i god tid till arenan. Det är stor tävling med mycket trafik, och långt att gå. För att undvika stress är det bra om alla kan vara där till 9.00 så vi slipper stress och kan heja på våra lagkamrater! – Håll kontakt med lagledaren till respektive lag om du kommer senare! Järla har tältplats 52

– Karta; Skala 1:10 000, nyritad av Ia Lillstrand 2014-2015, ekvidistans 5 m. Offset, Affärstryckeriet.
Bantryck och kontrollbeskrivning är tryckta i violett färg på kartan.
I vissa områden sitter kontrollerna nära varandra. Kontrollera KODSIFFRAN och att DIN STÄMPLING TAR NOGA! – Ingen röd utgång!

– Sporident;
Alla löpare springer med sin egen sportidentpinne. Vi har med oss några extra i reserv.
SI-brickorna knyts till lag och sträcka i samband med incheckningen. Sportidentbrickan kan endast användas en gång!
All inpassage av löpare till starten eller växlingsfållan ska ske genom incheckningen, norr om växlingsfållan.
Där töms först brickan genom stämpling i tömningsenhet. Därefter scannas streckkoden på
nummerlappen och SI-brickan knyts till lag och sträcka. Endast löpare med nummerlapp och SI-bricka
släpps in genom incheckningen.)

//
UK (Kristin Andrée, Axel Mattsson, Johanna Sundström, Hans Holmberg, Mathias Hall)