Lagen till 25-manna – version 5/10, 15.00

team

Dags för årets 25manna!

UK för 25manna har tillsammans tagit ut våra 4 lag till helgens stora orienteringsfest!
Lag 1-2 har som mål att komma så bra som möjligt och är uttagna efter det. Breddlagen, lag 3-4 är uttagna efter följande principer – http://www.blogg.jarla.com/2016/10/vi-laddar-och-tar-ut-lagen-for-25-manna/

Eventuella återbud lämnas till:
Lag 1-2 Erik Mattsson emattsson86@gmail.com (fram till fredag 20.00 därefter 073 054 05 61.
Lag 3-4: Per Lembre / Gunilla Kreiss (070 1679016) ,  per.lembre@me.com  samt gunilla.kreiss@it.uu.se

Lagledare för de respektive lagen är:
Lag1: Hasse Holmberg, Mathias Hall
Lag2: Peter Sandström
Lag3: Tomas Björnelind
Lag4; Jan-Erik Wiberg, Love Alm

Gammal karta över området

Fetmarkerad löpare är kaptenen på sträckan. Håller koll så att alla på sträckan går in i växlingsfållan i god tid och meddelar lagledaren att alla är på plats!

Länk med senast uppdaterade lagen!

* Alla som inte är med i ett lag är reserver. Ska du som reserv ut på tävlingen, ta gärna med dig kläder så du är redo att hoppa in! Viktigt; 

 • ALLA löpare ska läsa igenom PM innan helgen!
 • Länk till kartan finns här
 • ALLA LÖPARE ANSVARAR för att komma i god tid till arenan. Det är stor tävling med mycket trafik, och långt att gå! För att undvika stress är det bra om alla kan vara där till 9.00 så vi slipper stress och kan heja på våra lagkamrater! – Håll kontakt med lagledaren till respektive lag om du kommer senare! Järla har tältplats D01-D02
 • Kartan – Skala 1:10 000, nyritad av Lars Nord 2015, ekvidistans 5 m. Offsettryckt. Bantryck och kontrollbeskrivning är tryckta i violett färg på kartan. Kodsiffran finns även tryckt på kartan bredvid kontrollens ordningsnummer, ex: 4-109. På baksidan av kartan är lagnummer och sträcka tryckt. 
  I vissa områden sitter kontrollerna nära varandra. Kontrollera KODSIFFRAN och att DIN STÄMPLING TAR NOGA! – Ingen röd utgång!
 • Alla löpare springer med sin egen sportidentpinne. Vi har med oss några extra i reserv.
  SI-brickorna knyts till lag och sträcka i samband med incheckningen. Sportidentbrickan kan endast användas en gång!
  All inpassage av löpare till starten eller växlingsfållan ska ske genom incheckningen, norr om växlingsfållan.
  Där töms först brickan genom stämpling i tömningsenhet. Därefter scannas streckkoden på
  nummerlappen och SI-brickan knyts till lag och sträcka. Endast löpare med nummerlapp och SI-bricka
  släpps in genom incheckningen.)