Arbetsschema för soppakokning och kontrollutsättning

Här kommer arbetsschemat för soppakokning och kontrollutsättning för tisdagsträningarna.
Byten sker i första hand direkt inom schemat.
Notera om du är med på schemat nånstans.

Till schemat