Järladubbeln – 30 april och 1 maj

arenanVälkommen till Järladubbeln i unikt område vid Åva gård.

Järla arrangerar under Valborgs- och Första maj-helgen en långdistans och en medeldistans vid Åva gård i Tyresö, söder och öster om Tyresta nationalpark. Terrängen för båda tävlingarna är mycket fin och orienteringsteknisk skärgårdsterräng. Terrängen för medeldistansen 1 maj har inte använts för en orienteringstävling på 32 år och får betecknas som mycket unik.

Långdistans, Valborgsmässoafton 30 april, Åva norra

Tävlingsplatsen är Åva gård och tävlingsområdet är ”Åva norra”. Området har använts sparsamt ett antal gånger vid Järlas större tävlingar, bland annat vid NOM-test 1986 och VM-test 2004.

Karaktären på området är sprickdalslandslandskap med en blandning av skärgårdsterräng och vildmarksterräng. Området är detaljrikt och lättsprunget med god sikt, speciellt uppe på höjderna där det ofta är torra hällmarker blandat med ett stort antal mycket små och större mossar. Uppe på höjderna dominerar tallskog och medan gran dominerar i bördigare dalsänkorna.

Bitvis finns några större höjder och större åsar med branta sluttningar. Däremellan några enstaka områden där skogsbruk under åren bedrivits och sikten och löpbarheten är nedsatt. Högsta punkten i området är 60 möh och lägsta punkten är havsnivå. Området innehåller mycket få stigar och endast två vägar och Sörmlandsleden skär genom området.

Endast den del av originalkartan ”Åva norra” som tillhör Tyresta naturreservat används vid tävlingen. Största markägare är Tyresö kommun och förvaltare är Stiftelsen Tyrestaskogen.

Inbjudan: http://eventor.orientering.se/Events/Show/12165

Banläggaren berättar

”Turerna i terrängen under våren har varit en njutning och man har avundats alla er som får tävla i Åvas fantastiska terräng.

Löparna kommer direkt från start att mötas av detaljerade och småskurna sluttningar men senare även av höjder vita av fönsterlav och glesa tallskogar på flacka, snabbsprungna berghällar i denna vildmark precis gränsande till Tyresta nationalpark.

Området är extremt stigfattigt så de allra enklaste banorna kommer till stora delar gå i områden med kulturmark närmast arenan.

En utmaning som banläggare har varit att få till variation och vägval på banorna då terrängen ofta inbjuder till teknisk och kartintensiv rakt-på orientering. En ambition har varit att alla klasser ska erbjudas banor med det som ingår i banläggning av långdistanskaraktär.

Jag hoppas så många som möjligt och tar chansen att springa i detta underbara och unika område!”

Erik Mattsson, banläggare långdistans 30 april Järladubbeln

 

Medeldistans, 1 maj, Åva södra

Tävlingsplatsen är Åva gård och tävlingsområdet är ”Åva södra”. Senast det var en orienteringstävling i detta område var 1985 då Mälarhöjdens IK arrangerade stafett-DM. En ny karta ritades till Nordiska mästerskapen (NOC) som skulle gått i Stockholm 2011. Tävlingarna ställdes in och därför har det aldrig arrangerats någon tävling på denna nya karta.

Karaktären är extrem skärgårdsterräng med aningen mindre detaljrikedom än för långdistansen på lördagen. Området består till stor del av mycket lätt- och snabblöpta och torra hällmarker där sikten är mycket god. Däremellan ett antal sankmarker och branta sluttningar. I några enstaka dalgångar och sänkor som går in från havet är sikten och löpbarheten nedsatt. Högsta punkten i området är 68 möh och lägsta punkten är havsnivå.

Området saknar i princip stigar förutom för banorna i barn- och ungdomsklasserna. Fullständig klassindelning inklusive elitklasser.

Endast den del av originalkartan ”Åva södra” som tillhör Tyresta naturreservat används vid tävlingen. Största markägare är Stockholms stad och förvaltare är Stiftelsen Tyrestaskogen.

Inbjudan: http://eventor.orientering.se/Events/Show/12166

 

Banläggaren berättar

”Åva södra, vilket PARADIS!
När Järla meddelade var vi skulle ha vår tävling på Åva södra och jag fick se ett kartklipp, då kände jag att ”Jag skall bli banläggare här!”.

Många timmar i skogen och vid datorn har jag haft för att få så fina, tuffa och utmanande banor jag har kunnat. Jag vill att alla skall få samma underbara känsla när ni springer vår tävling som när jag har varit i skogen. Det är ett grymt område, det är bara att njuta! Koncentration och fartanpassning är mina tips. Ös fullt när du kan, bromsa när du måste.”

/Oscar Björck, banläggare medeldistans 1 maj, Järladubbeln