Årsmöte för Järla Orienterings Supportrar

Järla Orienterings Supporter
Kallelse                     

Styrelsen för Järla Orienterings Supportrar kallar härmed till årsmöte 2016 måndag den 3 oktober kl 18:00 på Järlagården. Dagordning enligt bifogade dokument. Meddela gärna om du/ni har för avsikt att delta på årsmötet.
Föredragningslista

Läs mer om Järla Orienterings Supportrar

Med vänlig hälsning

Fredrik Brandhorst

Ordförande

Järla Orienterings Supportrar

+46-70 542 89 76