Årsmöte söndagen den 12 mars

Järla Orientering och Skidors årsmöte hålls  söndagen den 12 mars kl. 13.00 på Järlagården

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. (styrelsen@jarla.com)

Vi tar även gärna emot nomineringar i kategorierna  Årets kanon samt Årets förebild till Nisse Nilssons minne senast den 26 februari.

Dokument inför årsmötet kommer att finnas tillgängliga digitalt senast den 5 mars. Länk till det digitala dokumentarkivet Google Drive finns i kallelsen som skickats till klubbens medlemmar.

Vi påminner samtidigt om inbetalning av årets medlemsavgift med förfallodag den 31 januari, vilket är en förutsättning för deltagande som medlem med rösträtt på årsmötet.

Välkomna!

/Styrelsen