Årsmöte söndagen den 12 mars

Järla Orientering och Skidors årsmöte hålls  söndagen den 12 mars kl. 13.00 på Järlagården

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. (styrelsen@jarla.com)

Vi tar även gärna emot nomineringar i kategorierna  Årets kanon samt Årets förebild till Nisse Nilssons minne senast den 26 februari.

Dokument inför årsmötet kommer att finnas tillgängliga digitalt senast den 5 mars. Länk till det digitala dokumentarkivet Google Drive finns i kallelsen som skickats till klubbens medlemmar.

Vi påminner samtidigt om inbetalning av årets medlemsavgift med förfallodag den 31 januari, vilket är en förutsättning för deltagande som medlem med rösträtt på årsmötet.

Välkomna!

/Styrelsen

Nomineringar till styrelsen tas emot av valberedningen

Valberedningen i Järla har börjat sitt arbete för att ta fram förslag på personer till 2022 års styrelse. Nu har du möjlighet att själv komma med förslag på namn som du vill ska sitta i styrelsen. Du kan föreslå dig själv eller någon annan som du tycker är bra att föra fram din åsikt på hur vi ska driva och utveckla Järla i framtiden.

Valberedningen tar emot förslag fram till 20 februari.

Vid årsmötet för Järla Orientering söndagen den 13 mars ska följande väljas till styrelsen:

* 1 ordförande för 1 år.
* 3 ledamöter för 2 år.
* 1 suppleant för 1 år.

Vidare ska också 1 revisor och 1 revisorssuppleant väljas för 1 år och 3 ledamöter i valberedningen för 1 år.

Järlas styrelse och kommittéer idag: www.jarla.com/klubbinfo/kommitteer

Har du förslag på namn till styrelsen så kontakta valberedningen nedan:

Anders Asplund, valberedningens ordförande: Asplundan@outlook.com

Årsmöte söndagen den 13 mars

Järla Orientering och Skidors årsmöte hålls  söndagen den 13 mars kl. 15.00 på Järlagården

Vi återgår till normala rutiner och ser fram emot att kunna ses fysiskt igen.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 27 februari. (styrelsen@jarla.com)

Vi tar även gärna emot nomineringar i kategorierna  Årets kanon samt Årets förebild till Nisse Nilssons minne senast den 27 februari.

Dokument inför årsmötet kommer att finnas tillgängliga digitalt senast den 6 mars. Länk till det digitala dokumentarkivet Google Drive finns i kallelsen som skickats till klubbens medlemmar.

Vi påminner samtidigt om inbetalning av årets medlemsavgift senast den 28 februari, vilket är en förutsättning för deltagande som medlem med rösträtt på årsmötet.

Välkomna!

/Styrelsen

Årsmöte söndagen den 14 mars

Järla Orientering och Skidors årsmöte hålls  söndagen den 14 mars kl. 16.00

På grund av smittspridningen sker mötet digitalt. Inloggningsuppgifter och telefonnummer finns i kallelsen som skickats ut till klubbens medlemmar.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari. (styrelsen@jarla.com)

Vi tar även gärna emot nomineringar i kategorierna  Årets kanon samt Årets förebild till Nisse Nilssons minne senast den 28 februari.

Dokument inför årsmötet kommer att finnas tillgängliga digitalt senast den 7 mars. Länk till det digitala dokumentarkivet Google Drive finns i kallelsen som skickats till klubbens medlemmar.

Kontakta kansliet om du önskar utskrivna dokument.

Vi påminner samtidigt om inbetalning av årets medlemsavgift senast den 28 februari, vilket är en förutsättning för deltagande som medlem med rösträtt på årsmötet.

Välkomna!

/Styrelsen

Tävlingsavgift införs

Årsmötet den 8 mars beslutade enligt styrelsens förslag om att (med omedelbar verkan) införa en tävlingsavgift för medlemmar DH21 och äldre. För de som betalar avgiften, som är 750  kr per år,  står klubben för hela anmälningsavgiften på tävlingar med undantag för orienteringstävlingar mellan midsommar och 31 juli och alla skidtävlingar där ordinarie anmälningsavgift för seniorer överstiger 100 kr. Som tidigare ingår inte heller närtävlingar, träningstävlingar och liknande där fakturering inte sker till klubben, inte heller efteranmälningsavgifter, ej start, stämplingsbrickor och dylikt.

Medlem DH21 och äldre som inte betalat tävlingsavgift betalar hela anmälningsavgiften själv.

Klubben betalar även fortsättningsvis hela anmälningsavgiften (med ovanstående undantagna tävlingar) för ungdomar och juniorer. 

Årsmötets beslut är baserat på en avvägning mellan klubbens ekonomi, vissa rättviseaspekter och rimlighet vad gäller krav på administration.

Så här gör du för att lösa tävlingsavgift

Du betalar in 750:- till Järlas bankgiro 759-0193 och märker med tävlingsavgift + namn. Du betalar innan första tävlingsstart och startavgifter du gjort innan du betalat in tävlingsavgiften återbetalas inte.

Årsmöte 8 mars

Årsmöte

Härmed kallas till Järla Orientering och Skidors årsmöte söndagen den 8 mars kl. 12:00 på Järlagården.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars.

Dokument inför årsmötet kommer att finnas tillgängliga på Järlas hemsida här: Årsmötesdokument

Resultat av enkät om O-ringen finns här

Semmellopp

Före årsmötet kl 10.00 är det semmellopp. Klubben bjuder på semlor före årsmötet.

Välkomna!

Järlas Årsfest 23 november

Den 23 november är det dags för Järlas årsfest för alla medlemmar och föräldrar över 18 år. Vi välkomnar särskilt nya medlemmar och föräldrar till ungdomar!

Anmäl dig redan nu!  Mer information och anmälan hittar du här

 

 

Dokument till Årsmötet

Nu finns dokumenten till Årsmötet  här: https://www.jarla.com/dokumentarkiv/skyddade-dokument/

Verksamhetsberättelse Järla 2018
Valberedningens nomineringar
Motion Järlagården – Styrelsens yttrande

Årsmötet hålls torsdagen den 14 mars kl. 18:00 på Järlagården

Klubben bjuder på lättare förtäring (landgång) till de som föranmäler sig här: https://eventor.orientering.se/Activities/Show/9810

Kom och påverka! 
Välkomna! /Styrelsen

Kallelse till årsmöte 14 mars

 

Härmed kallas till Järla Orientering och Skidors årsmöte torsdagen den 14 mars kl. 18:00 på Järlagården.

Dokument inför årsmötet kommer att finnas tillgängliga på Järlas hemsida samt på årsmötet.

 

 

 

 

Klubben bjuder på lättare förtäring (landgång) till de som föranmäler sig här: https://eventor.orientering.se/Activities/Show/9810

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 7 mars.

Kom och påverka! 
Välkomna! /Styrelsen

 

 

Torsdagsträningarna har börjat

Torsdagträningarna har börjat med löpträning och löpskolning under ledning av Vincent Costermans. I går deltog ett trevligt gäng i blandade åldrar. Det blev 7 km runt elljusspåret med en del fartlek för tempoväxlingar. Alla verkade nöjda och nu hoppas vi att fler kommer att utnyttja möjligheten att träna löpning på torsdagar. Träningen är öppen för alla från 13 år och uppåt. Vi kör varje torsdag fram till och med den 10 december. Välkomna! Torsdagsträning