Årsmöte söndagen den 13 mars

Järla Orientering och Skidors årsmöte hålls  söndagen den 13 mars kl. 15.00 på Järlagården

Vi återgår till normala rutiner och ser fram emot att kunna ses fysiskt igen.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 27 februari. (styrelsen@jarla.com)

Vi tar även gärna emot nomineringar i kategorierna  Årets kanon samt Årets förebild till Nisse Nilssons minne senast den 27 februari.

Dokument inför årsmötet kommer att finnas tillgängliga digitalt senast den 6 mars. Länk till det digitala dokumentarkivet Google Drive finns i kallelsen som skickats till klubbens medlemmar.

Vi påminner samtidigt om inbetalning av årets medlemsavgift senast den 28 februari, vilket är en förutsättning för deltagande som medlem med rösträtt på årsmötet.

Välkomna!

/Styrelsen