Årsmöte söndagen den 14 mars

Järla Orientering och Skidors årsmöte hålls  söndagen den 14 mars kl. 16.00

På grund av smittspridningen sker mötet digitalt. Inloggningsuppgifter och telefonnummer finns i kallelsen som skickats ut till klubbens medlemmar.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari. (styrelsen@jarla.com)

Vi tar även gärna emot nomineringar i kategorierna  Årets kanon samt Årets förebild till Nisse Nilssons minne senast den 28 februari.

Dokument inför årsmötet kommer att finnas tillgängliga digitalt senast den 7 mars. Länk till det digitala dokumentarkivet Google Drive finns i kallelsen som skickats till klubbens medlemmar.

Kontakta kansliet om du önskar utskrivna dokument.

Vi påminner samtidigt om inbetalning av årets medlemsavgift senast den 28 februari, vilket är en förutsättning för deltagande som medlem med rösträtt på årsmötet.

Välkomna!

/Styrelsen