Elitträningsgrupp

Järla har de senaste åren varit en av världens bästa orienteringsklubbar, både på herr och damsidan. För att utveckla träningarna och verksamheten ytterligare har en elitträningsgrupp tillsats.
 
Syftet med Elitträningsgruppen är att ta fram ett detaljerat stomprogram med träningar, läger och tävlingsresor och att fördela ansvaret för träningarna och resorna till övriga i klubben som kan hjälpa till.
 
Gruppen heter elitträningsgruppen för att den består av personer ur elitgruppen och för att träningarna utgår ifrån elitgruppens behov. Men det är viktigt att poängtera att alla är välkomna på träningarna och oftast finns det möjlighet att anpassa träningarna efter sin egen förmåga. Målet är även att nybörjare, ungdomar, elit, motionärer och veteraner ska samkörasina träningar så mycket som möjligt för att öka sammanhållningen i klubben. Träningsprogrammet kommer att läggas upp på hemsidan i kalenderfunktionen, för att alla ska se vilka träningar det är.
Träningsprogrammet finns att se här
 
Från och med december kommer ett stomprogram som grovt visar träningar för hela året att läggas ut på hemsidan. De två närmsta månaderna kommer vara detaljplanerade och innehålla specifik information om träningspass och vem som är ansvarig för träningen. Har du någon fråga, input, förslag på träningar eller gärna vill hjälpa till att anordna en träning går det bra att kontakta någon i elitträningsgruppen.
 
Elitträningsgruppen består av:
 
David Bejbom
Sara Sjökvist
Erik Mattsson
Espen Hultgreen Weltzien
Oscar Björck
Mattias Millinger (sammankallande)