Barn- och ungdomstränarutbildningar

För att vidareutveckla ungdomsverksamheten i föreningen är vi hela tiden i behov av fler duktiga och utbildade ledare.
Svenska Orienteringsförbundet genomför helgen 14-16 november två utbildningar i Haninge för att utbilda nya ungdomsledare i distriktet. Det finns dels en Barntränarutbildning (BTU) som riktar sig till barn upp till 12 år men även en Ungdomstränarutbildning (UTU) för ungdomar 13-16 år.
Vi är flera av ungdomsledarna som redan gått utbildningarna och har varit väldigt nöjda men vi ser gärna att fler anmäler sig. Klubben står för kostnaderna.
Anmälan ska göras till SOFT senast 29 oktober.