Vision/Mål

SMlag


Klubbens verksamhetsidé, vision och värdegrund presenteras här.

Utöver vad som där sägs har elitgruppen kommit överens om att följande skall gälla för dess verksamhet:

Vision

Vi vill över lång tid vara etablerade som en av de tre bästa elitklubbarna (dam och herr) i Sverige.
Vi vill erbjuda satsande elitlöpare, förutsättningar att kontinuerligt höja sin nivå/sina prestationer.
Vi vill bli uppfattade som en förening där gruppgemenskap är viktigt och där det är roligt att vara med.

Mål

Vi sätter  resultatmål inför varje år.
Vi följer årligen upp vad våra löpare tycker om de förutsättningar vi erbjuder.
Vi följer årligen upp hur våra löpare trivs.

Värdegrund

Alla löpare  stödjer aktivt  klubbens målsättningar.
Vi strävar efter ”Fair Play” mot alla externa delar av orienteringsrörelsen.
Alla försöker efter bästa förmåga stötta andra ledare/löpare i gruppen.
Alla försöker efter bästa förmåga vara maximalt inriktade på prestation under träning och tävling.
Vi vill att våra löpare bor och tränar ihop så mycket som möjligt.