Försäljning av stora julgranar

Med ett par månader kvar till jul är planeringsarbetet inför årets julgransförsäljning i full gång.
Förutom ”vanliga” granar säljer vi även stora julgranar till bostadsrättsföreningar och företag.
Alla får gärna hjälpa till att sprida information om detta genom att skicka informationsbladet till sin bostadsrättsförening eller företag.
En väldigt liten insats som kan ge en fin inkomst till klubben.

Informationsbladet som pdf-fil