Välbesökt start i banläggningsutbildning

Under torsdagen startade vi vår miniserie i banläggningskunskap på Järlagården och glädjande nog var det väldigt stort intresse för deltagande då 23 personer deltog på den första träffen som behandlade både vad som skiljer mellan de olika distanserna banläggningsmässigt men även vad som kännetecknar en bra och utslagsgivande bana.

Kursen har två syften:
– Ett sätt att öka kunskapen om vad man ska tänka på när man lägger banor vilket är utvecklande för dig som orienterare
– Ett sätt att öka intresset för banläggning och få fler medlemmar att våga lägga banor till träning och mindre tävlingar.

Torsdag 9/11 19.15-20.30 – Teoriträff med banläggningens grunder
Torsdag 23/11 19.15-20.30 – Teoriträff med fokus på nivåsystem, samt genomgång av exempel.
Torsdag 7/12 19.15-20.30 – Inriktad på grunder i OCAD samt praktiskt moment.
Torsdag 14/12 – Inriktad på ”praktisk banläggning”. Hålls av Anders Asplund, Anna Curtius och Per Lembre alla inblandade i arbetet med Järladubbeln i april 2024.

Anmälan