Integrationsprojekt genomfört i Fisksätra

Under hösten har vi vid fem tillfällen genomfört integrationsaktiviteter i Fisksätra för att sprida orienteringen, delvis med sikte för att skapa ett lokalt intresse mot vårens Swedish League-deltävlingar som genomförs på Fisksätra IP.
Programmet var uppbyggt med inledande teoripass, kartpromenader, introduktion av ”Friska Nacka” i området och test av korta orienteringsbanor med Sportident.

Träffarna har letts av Erik Mattsson, Anna Johansson och Ulf Bråsjö och skedde i samarbete med Stockholms Idrottsförbund och Fisksätra IF. Vi lockade en handfull deltagare per tillfälle där ett par av deltagarna var med vid samtliga tillfällen.
Tanken är att ha ett liknande upplägg under våren för att sprida orienteringen och vetskapen om vårt Swedish League-arrangemang i början på maj. Kanske kan vi ha en speciell Fisksätra-klass på tävlingarna?

Har ni tips och idéer eller tycker det skulle vara kul att vara med och hjälpa till i vår hör då av er till Erik.