Järla har minskat energiförbrukningen med 40%!

Hösten 2022 sköt Sveriges elpriser i höjden totalt, delvis på grund av kriget i Ryssland. Järlagården värmdes då av en elpanna så följerna av detta blev kostsamma. 

Med stöd av både Nacka kommun och RF-SISU Stockholm byttes Järlagårdens gamla ineffektiva elpanna ut mot en luft-vatten värmepump.

I april 2023 installerades värmepumpen och den har nu varit i drift i precis ett år och kan utvärdera resultatet.

Under 12-månadersperioden som gått har vi sänkt vår elförbrukning med 24000 kWh jämfört med året innan, motsvarande 39,9% och därmed kraftigt minskat föreningens klimatavtryck. Investeringen bidrar till att vi årligen minskar våra koldioxidutsläpp med 2160 kg (baserat på “Nordisk elmix”). Vi har efter årsskiftet även bytt elavtal till timdebitering samt försöker optimera vår energiförbrukning utefter det. 

Investeringen bidrar inte bara med att vi tagit stora kliv i vårt miljöarbete. Den kraftigt minskade energiförbrukningen gör även verkligt stor skillnad på föreningens energikostnader. Pengar som årligen sparas och därmed istället kan läggas på verksamheten!