Kallelse till årsmöte för Järla Orienterings Supportrar

Kallelse                     

Styrelsen för Järla Orienterings Supportrar kallar härmed till årsmöte 2017 måndag den 19 mars kl 18:00 på Järlagården. Dagordning enligt bifogade dokument. Meddela gärna om du/ni har för avsikt att delta på årsmötet.

Med vänlig hälsning

Fredrik Brandhorst
Ordförande
Järla Orienterings Supportrar
+46-70 542 89 76

Järla Orienterings Supportrar är en supporterförening som genom medlemsavgifter och donationer genom stipendium stöttar Järla Orienterings Utveckling. Under 2017 delades stipendium för 27000:- ut.
Bli gärna medlem och stötta föreningens verksamhet